If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR. 1 · JANUAR-JUNI 2019 Gentofte<br /> Information fra lokalbestyrelsen i Gentofte (Det Gule Blad)<br /> FOTO: L. LOTTRUP<br /> Ordrup Kirke og Sognegård i oktober 2018<br /> Redaktion:<br /> Gentofte<br /> Ordrupvej 60, 3. sal, 2920 Charlottenlund<br /> Hjemmesider:<br /> Lokalbestyrelsen:<br /> www.aeldresagen.dk/gentofte<br /> IT-klubben: www.aeldre-it-gentofte.dk<br /> Tilmeld dig gerne til vores nyhedsbrev på hjemmeside. FOTO: L. LOTTRUP<br /> Information fra lokalbestyrelsen:<br /> ”Det Gule Blad” udkommer i januar og august.<br /> Deadline for modtagelse af stof til bladet er næste gang den 26. april.<br /> Der tages forbehold for ændringer og eventuelle trykfejl.<br /> Opsætning, layout og tryk:<br /> Grafiker Asger Birk Jensen, Heidemann Grafisk. Oplag: 3.000<br /> Gratis rådgivning<br /> Ældre Sagens jurister og socialrådgivere rådgiver hvert år over 18.000 med-<br /> lemmer og pårørende. Rådgivning er telefonisk, og du ka<a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=1"> NR. 1 · JANUAR-JUNI 2019 Gentofte Informatio</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=2"> Redaktion: Gentofte Ordrupvej 60, 3. sal, 2920 Ch</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=3"> Kære frivillige og medlemmer i Gentofte Ældre Sag</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=4"> Huskeseddel Dag Dato Arrang</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=5"> Søndags Café med fællessang Tidspunkt: Søndag den</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=6"> Arrangement – Udflugt Besøg i Østre Landsret Tids</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=7"> Arrangement – Udflugt Bakkehuset Tidspunkt: Tirsd</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=8"> Arrangement – Udflugt Bach – Luthers kulturrejse </a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=9"> IT - Klubben I vor IT-klub på Ordrupvej er der hj</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=10"> IT Brug af Scanneren: Når du skal bruge scanneren</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=11"> IT - Det nye undervisningskoncept Få mere ud af </a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=12"> IT - Undervisere Undervisere Tablets </a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=13"> Social-humanitære tilbud Bisidderordningen En bis</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=14"> Social-humanitære tilbud TelefonStjernen Trygheds</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=15"> Hold - Aktiviteter Tilmeldi</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=16"> Hold - Aktiviteter Tilmeldi</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=17"> Hold - Aktiviteter Tilmeldi</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=18"> Hold - Aktiviteter Tilmeldi</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=19"> Praktiske oplysninger Aktiviteter og arrangemente</a> <a title="&iacute;ldresagen i Gentofte 1-2019 low page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5269b06c?page=20"> i Gentofte Kontor: Ordrupvej 60, 3. sal (indgang </a>