If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FORUM<br /> #4<br /> 2015<br /> S V E A S K O G WWW.SVEASKOG.SE<br /> SKOGENS<br /> NYA ANSIKTE<br /> Hejdå till gamla normer. Skogen är en arbetsplats för alla.<br /> OMVÄRLD Nordafrika sid. 10 INNOVATION GMO sid. 20 PROFILEN Ibrahim Baylan sid. 26<br /> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog<br /> Självklart bidra<br /> till integration<br /> M<br /> änniskor kommer nu till Sve-<br /> rige i en omfattning som vi<br /> inte sett på decennier. Många<br /> organisationer och privatper-<br /> soner frågar sig vad de kan<br /> göra för att hjälpa till.<br /> Under hösten har även vi på Sveaskog<br /> ställt oss denna fråga, eftersom vi vill vara en<br /> resurs för integration.<br /> Som ett första steg har vi genomfört tre<br /> seminarier under november månad: i Lju<a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=1"> FORUM #4 2015 S V E A S K O G </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=2"> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog Självklart bidra </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=3"> Innehåll Nummer 4, 2015 6 10 Nytt</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=4"> LindströmRömbo 2015 ALLT ÄR NYTT INGET HAR FÖRÄN</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=5"> www.logmax.se HEADS ABOVE THE COMPETITION </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=6"> Aktuellt FOTO: LINN MALMÉN Från brand till ekopa</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=7"> Aktuellt Uppsving för bygghandeln U </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=8"> Aktuellt L ÄS MER Mer om fakturering och EFA hitt</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=9"> Foto: UNHCR/Andrew McConnell Hjälp människor på </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=10"> MED SMAK FÖR FURA Politiska oroligheter har avl</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=11"> FORUM SVEASKOG 11</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=12"> Omvärld I december 2010 tände e</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=13"> Hany Maria som driver fabriken. Han berättar att </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=14"> 14 FORUM SVEASKOG</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=15"> GRÖNA VÅGEN Det kommunala energibolaget Falu ener</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=16"> Affärer märkt plats att placera datahallar.</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=17"> HEJDÅ MACHO Den typiska skogsarbetaren är för mån</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=18"> Jämställdhet Hedvig Jägeberg sko</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=19"> Jämställdhet Maja Henriksson maskinförare på S</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=20"> FOTO: JESPER MOLIN 20 FORUM SVEASKOG</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=21"> Minna Jacklin skoglig fältassistent på Sveaskog i</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=22"> GMO GMO HOT ELLER MÖJLIGHET? Forsknin</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=23"> Innovation </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=24"> Innovation På Hawaii i US</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=25"> FOTO: KRISTOFER LÖNNÅ MILAN RUPERTSSON Ålder: 38</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=26"> Profilen ”Vi kan inte bli fossilfria </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=27"> — Ibrahim Baylan har bjudit EU-kommissionärerna M</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=28"> MÖR 28 FORUM SVEASKOG</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=29"> Mörrum hade kunnat vara en av alla slumrande orte</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=30"> Dokument P å Parkga</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=31"> Idag sysselsätter turismen och kringservice istäl</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=32"> — Toppfågeljakt pågår mellan 15 november och 31 j</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=33"> MED SIKTET PÅ TOPPFÅGEL På breda björkskidor och </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=34"> Jakt Anders tar upp ki</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=35"> </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=36"> Vi på Handelsbanken pratar gärna skog och lantbru</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=37"> I VÅTT OCH TORRT Avverkningar på fuktiga </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=38"> Skogsbruk K vistar k</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=39"> — </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=40"> Byggd för hårda tag i skogen. Mohedas skogsvagnar</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=41"> NYTT BAND FÖR ÖKAD BÄRIGHE NYTBANDDFFÖÖRRÖKÖKA</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=42"> K❶orso❷ rd❼ ➑ ❸ ❹ </a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=43"> F13D ALLROUNDSKOTAREN med extremt liten vändradie</a> <a title="Forum Sveaskog 4 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/526b98e9?page=44"> P0STTIDNING B Returadress: Sveaskog</a>