If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Gå en ettårig yrkesutbildning i industriproduktion med lön 02 ›››<br /> Helena Ottosson är<br /> civil brottsutredare<br /> hos polisen 04 ››› #26<br /> måndag 26/6 2017 innehåller:<br /> 2 700<br /> nya jobb<br /> Kvinnligt<br /> företagande ökar<br /> ›› Entreprenörskapet är på snabb<br /> uppgång i Sverige – och det är<br /> kvinnorna som står för ökningen.<br /> Enligt den nationella GEM-rap-<br /> porten som varje år tar tempen<br /> på företagandet var det 7,6<br /> procent av befolkningen som<br /> uppgav att de höll på att starta<br /> ett företag eller drev ett ungt<br /> företag. Och uppgången beror<br /> på kvinnorna. Det är nämli-<br /> gen de som ökar företagandet<br /> medan det manliga entrepre-<br /> nörskapet minskar något. En<br /> förklarande faktor som lyfts<br /> fram i rapporten är att <a title="Platsjournalen 26 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=1"> Gå en ettårig yrkesutbildning i industriproduktio</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=2"> Redaktion: l Patrik Hed 010–486 40</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=3"> Missa inte jobbpodden! Arbetsförmedlingens j</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=4"> ÅL ER: 35 år. B R: I ar aälrla.a </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=5"> jobba inom polisen som civil. Man måste inte välj</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=6"> ’’ Färre och färre ungdomar </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=7"> Ansvarig utgivare: Mikael Hvinlund, mikael.hvinlu</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=8"> stockholm innehåll l Stockholm .................</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=9"> Sociala receptionister för ambulerande tjänst sök</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=10"> l Stockholm IT-samordnare sökes till akuten på </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=11"> Konsultchef läkarbe- manning i Sverige Ambio Hels</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=12"> l Stockholm Sökes: 2 duktiga servitörer/servitr</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=13"> Lastbilsmekaniker Nav1Rekrytering AB Nybrogatan 3</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=14"> l Stockholm Idrottslärare åk 1-6 Sigfridsborgss</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=15"> Stockholm Servicete- am 75% Hemfrid i Sverige AB </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=16"> l Stockholm, Västra Götaland Jobba del- eller h</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=17"> Västra Götaland l Vik. Enhetschef Plan- och byg</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=18"> l Västra Götaland Fysioterapeut Skaraborgs Sjuk</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=19"> Västra Götaland l Lärare i moderna språk/tyska </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=20"> l Västra Götaland, Skåne Jobba del- eller helti</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=21"> Supply Chain Coordinator Dfind Engineering Styrma</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=22"> l Skåne, Uppsala Specialpedagog/ speciallärare </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=23"> Uppsala, Södermanland l INSTALLATION, DRIFT, U</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=24"> l Södermanland, Östergötland Sjuksköterska till</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=25"> Östergötland, Jönköping l Förstelärare/ utveckl</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=26"> l Jönköping, Kronoberg Sjuksköterska Natt med s</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=27"> Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge l Servicet</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=28"> l Blekinge, Halland Kommunikatör till Kommunika</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=29"> Halland, Värmland, Örebro l Lärare, 100%, Co- t</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=30"> l Örebro, Västmanland Sjuksköterska med omvårdn</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=31"> Västmanland, Dalarna l Speciallärare, grundskol</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=32"> l Dalarna, Gävleborg, Västernorrland Nu har DU </a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=33"> Västernorrland, Jämtland, Västerbotten l Sjuksk</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=34"> l Västerbotten, Norrbotten INSTALLATION, DRIFT</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=35"> Utlandsjobb, Ospecificerad arbetsord l Utla</a> <a title="Platsjournalen 26 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/530cc3a8?page=36"> 113 99 STOCKHOLM </a>