If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
För dig som använder tappningskateter<br /> 3/2015<br /> ”Nu bestämmer<br /> jag när tarmen<br /> ska tömmas”<br /> – Så lyckades Carsten ta<br /> kontroll över sin tarm<br /> ”SpeediCath®<br /> Compact har blivit<br /> min räddning på<br /> många sätt”<br /> – Kajsa lever idag ett bra liv<br /> tack vare bra läkare och<br /> kompakta katetrarInnehåll<br /> Respektera vår unika kompetens! 03<br /> ”SpeediCath® Compact passar 04<br /> perfekt i jackfickan och har blivit<br /> min räddning på många sätt”<br /> ”Nu bestämmer jag när tarmen 06<br /> ska tömmas”<br /> Peristeen® 07<br /> - världens mest dokumenterade<br /> tarmsköljningssystem<br /> ”Vi måste kunna prata 08<br /> om våra problem”<br /> En enkel guide om du upptäcker 10<br /> fel på dina produkter<br /> Patientlagen ska påverka attityder 11<br /> Conveen® Optima 11<br /> - diskret och sä<a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=1">För dig som använder tappningskateter 3/2015 </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=2">Innehåll Respektera vår unika kompetens! 03</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=3">DEBATT Person</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=4">REPORTAGE NAMN: K</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=5">Fick allvarlig urinvägsinfektion Kajsa hann bara</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=6">REPORTAGE ”Det var rena tortyren att behöv</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=7">PRODUKT – Först var jag lite osäker och försi</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=8">REPORTAGE ”Vi måste kunna prata om</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=9">”Jag tycker att sjukvården ofta nonchalerat mina </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=10">HUR FUNKAR DET? Louise Fredäng svarar på RIKar</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=11">NYHETER I KORTHET Patientlagen ska påverka at</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2015 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5321c0a9?page=12">SpeediCath Compact - för ökad självständighet </a>