If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 6/7 2016 | 96. ÅRGANG |<br /> Jurist-foreldre gir høyere lønn<br /> – Jeg har tallene imot meg, sier jusstudent Ida Elleflaadt<br /> Advokatbladet 6/7–2016 1<br /> Ny faglitteratur<br /> – fra noen av Norges fremste jurister<br /> HOLD DEG<br /> PPDATERT<br /> O<br /> Psykisk helsevernloven<br /> med kommentarer<br /> Aslak Syse<br /> Psykisk helsevernloven er den viktigste sivile<br /> tvangsloven i Norge. Kommentarutgaven er til god<br /> hjelp for både helsepersonell og jurister.<br /> NS 8405<br /> med kommentarer<br /> Karl Marthinussen, Heikki Giverholt,<br /> Hans-Jørgen Arvesen<br /> Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok<br /> for alle som skal anvende standarden i praksis.<br /> Mangler<br /> ved omsetning av boliger<br /> Harald Benestad Anderssen<br /> Boken er en inngående analyse av mangelsreglene<br /> i avhendingsloven og størstedelen av regelverket<br /> som regulerer norsk bolig<a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 6/7 2016 | </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=2"> Ny faglitteratur – fra noen av Norges fremste jur</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=3"> Innhold Nyheter 4 Hvor skal advokater jobbe? </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=4"> antall timer advokater får betalt på reise, he</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=5"> sjikanen har påvirket dem psykisk, mens 27 prosen</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=6"> NYHETER NY RAPPORT: Vil gi stykkpris til bistan</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=7"> NYHETER – Ikke gjennomtenkt Lederen i Forsvarer</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=8"> NYHETER Disiplinærutvalgsleder tok selvkritik</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=9"> – Jeg tror vi har vært for feige. Det er i</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=10"> REPRESENTANTSKAPSMØTE Tok oppgjør med uærlige adv</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=11"> REPRESENTANTSKAPSMØTE «Fundamental misforståe</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=12"> </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=13">     ENS ADVOKATFOREPNLINAGTTFOR RETTSPO</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=14"> REPRESENTANTSKAPSMØTE – Vær modige! – Det er vel</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=15"> – Jeg er veldig begeistret for at advokater engas</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=16"> MOTTAGELSE FOR NYE ADVOKATER «Licenced to bill» –</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=17"> MOTTAGELSE FOR NYE ADVOKATER LYNRASKE ENDRINGE</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=18"> ADVOKATENES FAGDAGER Balansekunstne Stolte vin</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=19"> ADVOKATENES FAGDAGER rne Prisen ble delt ut på </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=20"> ADVOKATFEST i sommernatta Rappet inn </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=21"> Forventet kjeft Statssekretærene fra FrP, Ove Van</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=22"> TEMA: JURISTYRKET GÅR I ARV Advokater </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=23"> TEMA: JURISTYRKET GÅR I ARV – Urovekkende u</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=24"> TEMA: JURISTYRKET GÅR I ARV Drømte alltid om å bl</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=25"> Delta på JUS-kurs i utlandet Vi arrangerer flere</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=26"> PROFILEN </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=27"> PROFILEN @Hjort_r_Hjort «Alea iacta est!» Med Jul</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=28"> PROFILEN – inntil han skrev et åpent brev til </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=29"> PROFILEN – Jeg skal si som je</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=30"> NYHETER </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=31"> NYHETER ikke å gå til sak lion kroner ingen ting </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=32"> STILLINGSANNONSER LANG VENTETID Gjennomsnittlig </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=33"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=34"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Omvendt voldsalarm – ele</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=35"> Deltidsansattes fortrinnsrett Høyesterett avsa 2</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=36"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Ikraftsetting nye lover: 2</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=37"> Ligningsmyndighetenes adgang til å ta opp spørsmå</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=38"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Søksmålsfristen for ove</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=39"> Aktuelle bøker Thor Falkanger og Aage Thor Falk</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=40"> NYHETER Åpnet samarbeids­hus i Oslo: Juss-Bus</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=41"> NYHETER Gatejuristen = Sant! de pengene de får a</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=43"> Bøker og lesestoff Solid om bevistilgang ANMEL</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=44"> Bøker og lesestoff Dette er noe</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=45"> – Jeg tror det er et snev av sannhet i det, svart</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=46"> Bøker og lesestoff Meklerrollen i familiekonflik</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=47"> Bøker og lesestoff Arbeidsrett for ledere Advoka</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=48"> Juss-Buss Utviser som aldri før AV SIRI RUD</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=49"> KOMMENTAREN Ikke alle advokater er tilliten verd</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=50"> DEBATT HØYE SALÆRER; EN ØNSKET UTVIKLING? </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=51"> Nye dommere utnevnt til Høyesterett Tidligere jus</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=52"> NYHETER – Isolasjon gir ekstrem h</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=53"> ling. Praktisk erfaring tilsier at man like gjer</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=54"> Månedensadvokat Christian Wedler Aktuell ford</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=55"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=56"> Kritisk dårlig avhør Det kan reises spørsmål v</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=57"> – PST-info kan havne utenlands Advokatene Jon Wes</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=59"> Jus-studier i Kina I mai og juni har ti jusstuden</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Hege Modell</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=61"> Advokat Rikke Mari-A</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=62"> FOLK & FORUM Trener på hybrid krigføring I år f</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=63"> dette. Det kan virke litt teoretisk, men vi prøve</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: FREDERIK </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=65"> skriver DN. Avisen har intervjuet sjefen for det </a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe ■ Advokatfirmaet Schjødt var stol</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet</a> <a title="Advokatbladet juni/juli 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/5369c0ac?page=68"> Returadresse: Den norske Advokatforening Kr. Augu</a>