If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HON FÅR UNGA IDROTTARE ATT LÄSA<br /> TIDSBRIST OCH MACHOKULTUR BLAND UTMANINGARNA<br /> INTERVJU MED SKOLKOMMUNALRÅDET<br /> TEMA POLITIK OM FÖRÄNDRINGAR LOKALT OCH PÅ RIKSPLANET<br /> STUDIERO Så jobbar Universitetsholmens gymnasium med studiero TEMA SFI Ett år<br /> sedan avslöjandet om fusket bland privata aktörer KRÖNIKAN Susan Englund, Komvux<br /> Malmö Sfi SAMARBETEN Gymnasiearbeten kommer till användning på företag<br /> Likvärdighet och lärarbrist<br /> DET BLEV EN lång väntan på en ny regering att tillträda flera månader in på mandatperioden.<br /> Efter några månaders vakuum har vi nu kunnat ta del av en ovanlig regeringsförklaring som<br /> baseras på en överenskommelse mellan fyra av riksdagspartierna. Av de totalt 73 punkterna i<br /> överenskommelsen är nio inom skolans område. Inte oväntat är det till stora delar förslag från<br /> den tidigare skolkommissionen som återfinns i flera av punkterna och i regeringsförklaringen,<br /> flera andra känns <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=1"> HON FÅR UNGA IDROTTARE ATT LÄSA TIDSBRIST OCH MAC</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=2"> Likvärdighet och lärarbrist DET BLEV EN lång vän</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=3"> Innehåll nummer 1 4 6 8 10 12 16 18</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=4"> 4| TEMA SFI-KRISEN STORA BIL</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=5"> Hur tycker du att övertagandet har gåt</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=6"> TEMA SFI-KRISEN 403 Hyllie Park Malmö sfi-skola</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=7"> Avtalet med Astar hävs. Cirka 600 elever tas över</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=8"> Gemensamma spelregler nyckeln till ökad studiero </a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=9"> BILDERNA Maria Brorson har tillsam- mans med sina</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=10"> 10 | | nummer 1 | 2019</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=11"> Gymnasiearbeten kommer till verklig användning Sa</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=12"> Therese samuelsson Att som svensklärare och b</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=13"> </a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=14"> THERESE SAMUELSSON Arbetsplats: Malmö Idrottsgymn</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=15"> experten och författaren Elaine Eksvärd. Just nu </a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=16"> TEMA POLITIK Viktigaste frågan för nya skolkommu</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=17"> En annan viktig fråga är att höja statu- s</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=18"> TEMA POLITIK Lilian Gerleman (M) Anton Sauer (C) </a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=19"> Anette Ellis (S) Narcis Spahovic (L) Jacob Branti</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=20"> </a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=21"> TEMA POLITIK När Liberalerna, Cen</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=22"> Krönikan Susan Englund Skolans heliga kor </a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=23"> UPPSNAPPAT AVTAL OM NYA KOMIN KLART Malmö stad ha</a> <a title="Edico 1 &ndash; 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/537493e8?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>