If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016 | 96. ÅRGANG |<br /> Kvinner<br /> når ikke<br /> opp<br /> Ny, stor advokatundersøkelse<br /> avdekker lønnsgap<br /> Aktuelle bøker<br /> Jan Fougner, Camilla Schøyen Borge, Marit B. Frogner,<br /> Julie Piil Lorentzen, Trond Erik Solheim, Tron Løkken Sundet og Eli Aasheim<br /> Omstilling og nedbemanning<br /> 3. utgave<br /> Alex Borch (red.)<br /> Omstilling og nedbemanning behandler de arbeidsrettslige<br /> regler som må iakttas ved omstillingsprosesser.<br /> Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål<br /> som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale<br /> temaer er styringsretten som grunnlag for å endre<br /> arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn<br /> ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering,<br /> fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning,<br /> pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.<br /> Kr 6<a title="Advokatbladet oktober 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=2"> Aktuelle bøker Jan Fougner, Camilla Schøyen Borge</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=3"> Innhold Nyheter 4 – Lovene må være forståelige 6 </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=4"> oss om engelsk, og vi håper og tror at dette kan </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=5"> aldersgrensen for partsret­ tigheter, direkte utt</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=6"> NYHETER Plassert på maktens tin</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=7"> NYHETER PRØVETILGANG www.rettsdata.no </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=8"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=9"> nen i fjor 25 millioner kroner. På eier av en</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=10"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=11"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=12"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=13"> TEKST: NINA SCHMIDT FOTO: HENRIK EVERTSSON Dette</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=14"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=15"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2016</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=16"> NYHETER Kan få utskrift fra politiet Advokater i</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=17"> Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på! Se jus.n</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=18"> NYHETER Når ryddesjauen bli</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=19"> på plass før også, men her handlet det mer om å e</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=20"> TEMA: EIENDOMSMEGLING Pensjoner deg eller posi</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=21"> Fra kontoret på kaia i Svolvær har Knut Pedersen </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=22"> TEMA: EIENDOMSMEGLING Flere advokater nektes eie</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=23"> TEMA: EIENDOMSMEGLING Forventer god vekst Kjøper </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=24"> NYHETER Foreslår felles pro bono-standard Wi</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=25"> NYHETER Unge advokater på ordfører-besøk 80 </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=26"> PROFILEN </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=27"> PROFILEN Best før 2016? Høyesterettsadvokat Gun</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=28"> PROFILEN Han fant seg likevel fort til rette </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=29"> PROFILEN – Helst skulle v</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=30"> NYHETER Tar no cure, no pay litt lenger In</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=31"> resultater det første eller andre året, men tenke</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=32"> NYHETER Nytt konsept i Norge: Fullfinansierer s</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=33"> JU§NYTT nr. 10/2016 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=34"> JU§NYTT nr. 10/2016 Ikrafttredelse nye lover: </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=35"> Særreaksjon idømt på grunnlag av gjen­ tatte lovb</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=36"> JU§NYTT nr. 10/2016 Leietagers ansvar for ska</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=37"> Høyesterett – åpning av mobiltelefon Høyester</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=38"> JU§NYTT nr. 10/2016 Påstand kan fremmes selv </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=39"> NORGES HØYESTERETT Dommerembete Det blir ledig</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=40"> NYHETER Vil gi opplæring i EMK Stiftelsen Vigdis</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=41"> Den tyrkiske advokaten Eren Keskin er visepreside</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=43"> Del tre består av sentrale, aktuelle artikler s</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=44"> IBA WASHINGTON 2016 IBA til korrupsjons-kamp </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=45"> Haavind stilte med fire partnere fra Oslo-kontoret</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=46"> IBA WASHINGTON 2016 – Kvotering er fornærmend</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=47"> Magnus Carlsen gikk fra bord til bord, her flytter</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=48"> IBA WASHINGTON 2016 Fra frokost til </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=49"> svarlig rli kost olfesse etterse kterras </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=50"> DEBATT RETTSSTATEN TYRKIA GÅR BAKLENGS </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=51"> DEBATTINNLEGG sendes til redaksjonen@advokatblade</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=52"> DKOEBMAMTTENTAREN Kunnskap er makt – også om adv</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=54"> Månedensadvokat Anders Brosveet Aktuell fordi</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=55"> selvsagt viktig. I tillegg må man benytte IT­syst</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=56"> To tok for godt betalt Seks advokater er felt for</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=57"> gen, mens bandet De tiltalte, som består av in</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=59"> Marie Narum, Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO Jo</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Henrik Hagb</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=61"> Advokat Alexander Solhus har begynt i Riskpoint i</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=62"> FOLK & FORUM Partshjelp for afghansk barnefamil</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=63"> ANNONSE SØker dere etter nye kolleger i advokat-</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: INGRID HOLM </a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=65"> ANNONSE JUS kommer 18. november Magasinet har en</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe ■ Bing Hodneland-partner Jon Wes</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet</a> <a title="Advokatbladet oktober 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/548b13a2?page=68"> Returadresse: Den norske Advokatforening Kr. Augu</a>