If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> För dig som är medlem i Norra Skogsägarn<br /> ce ordförande, och Torgny Hardselius ordförande Norra Skog.<br /> lönar sig att vara medl<br /> NORRA<br /> Medlem<br /> Nr 2, maj. 2020 a<br /> Foto: Mikael Lundgren<br /> Stig Högberg, vi<br /> Det em<br /> I din hand håller du sista numret av Norra<br /> Medlem i dess nuvarande form. När detta<br /> nummer landar i brevlådorna har bolags-<br /> verket godkänt fusionen och den nya ge-<br /> mensamma skogsägarföreningen Norra<br /> Skog bildats. I detta nummer ger vi en för-<br /> smak på Norra Skogs nya varumärke. Du<br /> kan läsa om hur varumärket arbetats fram<br /> genom målgruppsundersökningar i dialog<br /> med medlemmar, förtroendevalda och an-<br /> ställda. Covid-19 har utvecklat använd-<br /> ningen av digitala verktyg<a title="Norra Medlem 2/2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=1"> För dig som är medlem i Norra Skogsägarn </a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=2"> Bakre raden från vänster; Anders Jonsson, Marie S</a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=3"> Lyckade årsmöten i digital form På grund av sprid</a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=4"> – syns och hörs Norra Skogs varumärke är nu klar</a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=5"> </a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=6"> Grönt är vårt framtidsbidrag Sedan 2017, efter e</a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=7"> På gång i näringspolitiken Fjällnära målen har s</a> <a title="Norra Medlem 2/2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/560de2ac?page=8"> B Posttidning B Returer till: Skogsägarna Norra </a>