If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Coloplast. RIKare vetande till dig som använder tappningskateter. Nr 1 2011.<br /> SpeediCath® Compact för män - årets nyhet är här!<br /> SCI Symposiet – forskare inom ryggmärgsskador samlade Ryggmärgsskadade i Botswana – resebrev från Gunnel<br /> Till dig som använder Tappningskateter • nr 1 2011<br /> Framsida på Coloplasts kostnadsfria tidning RIKare vetande. Läs mer om Coloplasts kostnadsfria service samt om urologi och inkontinens, om vård och våra olika produkter på www.coloplast.se<br /> Katetrar, vattenlavemang, uridom, analpropp.Revolutionerande nyhet – SpeediCath® Compact för män<br /> Välkommen till ett nytt år med RIKare Vetande. Ett år som vi med spänning ser fram emot då vi från den 1 januari 2011, stolt kan presentera vår nya diskreta tappningskateter, SpeediCath Compact för män. En helt ny innovativ lösning gör det nu möjligt, även för män att hantera sina katetrar på ett enkelt och diskret sätt. På sidorna 3–5 beskriver Thomas Pagh sina<br /> upplevelser, från<a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=1">Coloplast. RIKare vetande till dig som använder ta</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=2">Revolutionerande nyhet – SpeediCath® Compact för m</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=3">Ryggmärgsskadade > REPORTAGE > Av Thomas Pagh Nam</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=4">I november 2009 blev jag tillfrågad om jag ville v</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=5">Under testperioden skulle jag åka fyra dagar till </a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=6">NY KATETER FÖR MÄN Designad för att vara diskre</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=7">FAKTA > Av Ida Hjalmarsson När längden har betyde</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=8">SCI Symposiet. Coloplast samlade vårdpersonal och </a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=9">”Kontakten med enskilda personer är mycket värdefu</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=10">Att vara förälder till en son med ryggmärgsbråck </a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=11">Ryggmärgsbråck är en medfödd kotmissbildning som o</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=12">Resebrev > REPORTAGE > Av Gunnel Lif. The Botswana</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=13">Det går ut på att starta rehabilitering för ryggmä</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=14">Resebrev > REPORTAGE > Av Gunnel Lif De har nu bl</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=15">Sportnyheter > Av Petra Ljungqvist Paralympisk </a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=16">Vinnare i tävlingen. Rätt svar på tävlingen i förr</a> <a title="RIKare Vetande &bull; Till dig som anv&auml;nder Tappningskateter &bull; nr 1 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/573bcae8?page=17">SVARSKORT nr 1 2011  Jag vill gärna bli medlem i</a>