If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 7 | 2017<br /> FRÅN ELEV TILL YRKESLÄRARE<br /> GYMNASIETIDEN INSPIRERADE BUJAR TILL JOBBVALET<br /> MÖTEN BLIR STATUSSYMBOL<br /> NY FORSKNING OM MÖTESKULTUR<br /> LEDARE Vi måste lägga GY2020-processen bakom oss TODO 2017 Se bilder från årets<br /> mässa POLITIK Stora förändringar på gång för nationella proven KRÖNIKAN Sarah<br /> Jawdat, lärare Komvux VAD HÄNDE SEN? Evelina utbildar sig till kock efter E2C<br /> 2020 – ett årtal i närtid<br /> DET OMFATTANDE ARBETE som utgjort organisationsprojektet GY2020 måste vi som process<br /> lägga bakom oss med de beslut som nu tagits. Fördröjningen av beslut som varit nödvändiga<br /> i ett tidigare skede har dessvärre medfört att rätt förutsättningar för såväl elever som medarbe-<br /> tare inte kunnat ges i rätt tid. Det är därför angeläget att vi nu övergår i en ordinarie verksam-<br /> hetsplanering för att med nödvändig framförhållning ge alla skolo<a title="edico 7 &ndash; 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=2"> 2020 – ett årtal i närtid DET OMFATTANDE ARBETE </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 14 15 16 18 </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=4"> </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=5"> Många klagar över att de är så hårt uppbokade med</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=6"> b 5100 Antal byggstarter </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=7"> På Fakta Malmö finns statistik om staden uppdelad</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=8"> </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=9"> Nationella proven kan digitaliseras Stora förändr</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=10"> Bujar Shaqiri När Bujar Shaqiri gick på gymna</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=11"> </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=12"> P BUJAR SHAQIRI </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=13"> lastbilar. Det var i samband med det som Bujar be</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=14"> Nämnden valde lärlingsutbildningar Nämnden har b</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=15"> Blåljusyrken i fokus på TODO Årets TODO-mässa lo</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=16"> EVELINA SANDORSEN Ålder: 28 år Utbildning: Europ</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=17"> E2C väckte studielusten hos Evelina Grundskolan v</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=18"> Krönikan Sarah Jawdat Räkmackor, strömbrytare </a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=19"> UPPSNAPPAT MALMÖ BORGARSKOLAS LAG RÄKNADE BÄST Ma</a> <a title="edico 7 &ndash; 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/584142a3?page=20"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>