If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fælles fodslag for flygtninge<br /> Nyt opgaveudvalg vil skabe jobs og<br /> bedre integration af flygtninge.<br /> Side 7<br /> OKTOBER 2015<br /> Alle børn skal lære mere<br /> Skolebørn skal lære mere gennem<br /> Synlig Læring.<br /> Side 10<br /> Øget træningsglæde med mobilen<br /> Træningsapp gør genoptræning<br /> sjovere og nemmere.<br /> Side 14<br /> Ældre vil også være digitale<br /> Flere pleje- og dagcentre etablerer<br /> netcaféer for ældre.<br /> Side 15<br /> Budget 2016<br /> sikrer anlægsprojekter<br /> og velfærd<br /> Læs tema – side 4-5<br /> AKTIVE MEDBORGERE<br /> Fortsat bredt flertal<br /> bag budget<br /> 17 ud af 19 i Kommunalbestyrelsen står bag også næste års<br /> budget for Gentofte Kommune. Budgettet for 2016 blev fastlagt<br /> allerede sidste år, da Kommunalbestyrelsen vedtog et toårigt<br /> budget. I 2016 er der således fortsat fokus på robusthed i<br /> kommunens økonomi, en fortsat høj service og fortsat lav sk<a title="GLN_oktober2015_web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=1"> Fælles fodslag for flygtninge Nyt opgaveudvalg vi</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=2"> AKTIVE MEDBORGERE Fortsat bredt flertal bag budge</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=3"> Tak for hjælpen! Børnehavebørn får trafikveste</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=4"> BUDGET Robust økonomi, lav skat og Det bruges pe</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=5"> flere aktive borgere Budgetaftalen for 2015-2016 </a> <a title="GLN_oktober2015_web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=6"> INTEGRATION Integrationsrådet er bindeled Konta</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=7"> INTEGRATION Samarbejde skal få flygtninge i job D</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=8"> KULTURKALENDEREN BØRN Børnekulturuge 2015 – Vilde</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=9"> BØGER tyvende århundredes litteratur. Foredragsr</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=10"> LÆRING Alle børn skal lære mere Skolebørn lærer m</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=11"> VALGFAG FAKTA: VALGFAG Elever i 7. 8. og 9. kla</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=12"> UNGEPOLITIK “De unge skal kunne finde sig selv i </a> <a title="GLN_oktober2015_web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=13"> HJÆLP TIL UDDANNELSE Første møde i netværket DU</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=14"> TRÆN NÅR DU VIL Smart genoptræning over mobi</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=15"> REJSELYST Jorden rundt på fem dage Beboerne I all</a> <a title="GLN_oktober2015_web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/584d6366?page=16"> GENTOFTE FØR OG NU Der er trangt i det lille lo</a>