If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 5 2015 | 95. ÅRGANG |<br /> Vil beholde<br /> rettsråd-monopolet<br /> Ingar Nordmo Olsen er en av flere advokater i distriktene<br /> som frykter for advokatprofesjonens fremtid<br /> Foto: Monica Kvaale<br /> Fallsikring<br /> Ubegrenset personlig økonomisk ansvar.<br /> Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksom-<br /> heter som tegner en felles styreansvarsforsikring. Mange, men langt<br /> fra alle. Hvert år åpnes det mer enn 4000 konkurser i Norge, og det<br /> føres jevnlig erstatningssaker mot styredeltakere. Som medlem av<br /> Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle<br /> styreansvarsforsikring, som dekker deg for inntil 50 styreverv. Les mer<br /> på advokatforeningen.no<br /> Styreansvarsforsikring fra<br /> Innhold<br /> Nyheter<br /> 4 Småstoff<br /> Ny advokatlov<br /> 6 Advarer mot opphevelsen<br /> <a title="advokatbladet_nr5 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 5 2015 </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=2"> Foto: Monica Kvaale Fallsikring Ubegrenset per</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=3"> Innhold Nyheter 4 Småstoff Ny advokatlov </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=4"> NYHETER Dømt til å betale 716 millioner En sv</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=5"> Skryt til advokat Stavanger-advokat Bent En- dr</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=6"> NY ADVOKATLOV Advarer mot opphevelsen av rett</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=7"> – Jeg tror at for disse vil opphevelsen av sis</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=8"> NY ADVOKATLOV Uenige om monopol er bra elle</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=9"> 20 år på nett Visste du at Lovdata var ett av de </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=10"> NY ADVOKATLOV Sier NEI til ny advokatutd</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=11"> ØYVIND JOHNSEN, MIDT-HÅLOGALAND 1. Det viktigste </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=12"> NY ADVOKATLOV Tordner mot Help </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=13"> NY ADVOKATLOV – Utilstrekkelige regelverk </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=14"> NY ADVOKATLOV Nytt adv</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=15"> NY ADVOKATLOV Syv måneder høringsfrist Forslage</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=16"> NYHETER – Å gå til sak lønner seg ikke Over se</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=17"> Forum for tvisteløsning er en plattform for samar</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=18"> TEMA: E-LÆRING E-læring </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=19"> Ingvild Næss hos Thommessen har blant annet tatt </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=20"> TEMA: E-LÆRING Fordeler • Fleksibilitet. </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=21"> Michael Patrick Rutter, kommunikasjons- direktør </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=22"> HØYESTERETT 200 ÅR Vil knurre og sku</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=23"> – Det politiske systemet er valgt, kan angre,</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=24"> NYHETER Harvards forhandlingsekspert Robe</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=25"> Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=26"> PROFILEN </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=27"> PROFILEN Schiøtz’ skyts Han går villig ut med at</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=28"> PROFILEN samme prosentvise sikkerhet – som vi </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=29"> PROFILEN – Jeg har et kor</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=30"> Folkemøte juomss Hva får du hvis du krysser Tr</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=31"> Gjennom dialog med Helle-Valle, et møte med Torge</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=32"> NYHETER Advokat + makt = Sant i barnesaker? </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=33"> JU§NYTT nr. 5/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=34"> JU§NYTT nr. 5/2015 Regulering av festeavgifte</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=35"> Begrepet «tiltak» i plan- og bygnings- loven 1</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=36"> JU§NYTT nr. 5/2015 Viktige endringer i arbeid</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=37"> Erstatning ugrunnet søksmål Høyesterett avsa 14.</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=38"> JU§NYTT nr. 5/2015 Ikraftsetting nye lover 27. m</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=39"> Medlemstilbud Medlemstilbud Ta kontakt med Ta k</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=40"> NYHETER Advokater HETSES PÅ NETT Flere advokat</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=41"> O m ts t</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=43"> Pasientjournalloven og helseregisterloven Komment</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=44"> Jussbuss Manglende lønn bør gi fri rettshjelp Fl</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=45"> NYHETER Fem nominert til årets Talentpris Ad</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=46"> NYHETER Ansvar for partner-h</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=47"> KOMMENTAREN Forskjellene øker i advokatbransjen </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=48"> DEBATT UAVHENGIGHET EN UTFORDRING FOR ALLE AD</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=49"> DEBATT PRISOVERSLAG MOT ADVOKATENS VILJE </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=50"> DEBATT HELPESLØST AV JOHAN DOLVEN AV BENG</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=51"> DEBATT HVA ER DET MED (NOEN) SAKKYNDIGE? </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=52"> Bindende uten signatur The Commercial Court i Eng</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=53"> Dette er saken: Helseminister Bent Høie ønsker å </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=54"> Månedensadvokat Arild Mini-CV: </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=55"> Politiets utlendingsinternat på Trandum ikke-k</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=56"> folk forum SMÅ OG STORE BRANSJENYHETE</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=57"> NY SJEF I BERGEN Fredrik Grisholt (40) er ny led-</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT Vi kom dessverre i sk</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=59"> Linn Kristin Evju, fra Telemark krets til Buskeru</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Vi kom dessverre i </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=61"> FOLK & FORUM Gatejuristen inntar Østfold Nå kan </a> <a title="advokatbladet_nr5 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=62"> FOLK & FORUM Advokater i Oslo krets har ar</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=63"> Susanne Stirø og Anniken Fuglerud var med å arran</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=64"> FOLK & FORUM ANDREAS POULSSON (45) Senioradvoka</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=65"> maet skal hete er ennå uvisst, og det er foreløpi</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe ■ John Christian Elden & kolle</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet</a> <a title="advokatbladet_nr5 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/59647a22?page=68"> Retur Adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>