If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Analpropp<br /> En unik problemlösare<br /> · Latexfri<br /> · Förhindrar avföringsläckage<br /> · Ökad frihet<br /> · SäkerPeristeen® analpropp<br /> Avföringsinkontinens innebär nedsatt förmåga att hålla<br /> tätt för gaser och avföring. Det är ett relativt vanligt prob-<br /> lem, men de allra flesta söker inte hjälp utan försöker<br /> dölja sina problem med egna lösningar. Men det behöver<br /> inte vara så.<br /> Peristeen analpropp används vid avföringsinkontinens.<br /> Den förhindrar avföringsläckage men också lukt och<br /> hudirritationer. Effektiviteten hos analproppen är doku-<br /> menterad i kliniska studier*. Den är tillverkad i ett mjukt<br /> skummaterial och har ett polyesterband ingjutet i proppen.<br /> Analproppen hålls sammanpressad av en vattenlöslig film<br /> som löses upp när den kommer i kontakt med fukt och<br /> värme från tarmen. Proppen vidgar sig, formar sig efter<br /> tarmväggen och håller effektivt tillbaka avföringen.<br /> Den kl<a title="SP2510 | analpropp | Produktblad page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5b2cba2c?page=1">Analpropp En unik problemlösare · Latexfri · </a> <a title="SP2510 | analpropp | Produktblad page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5b2cba2c?page=2">Peristeen® analpropp Avföringsinkontinens i</a>