If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER<br /> OKTOBER 2017<br /> <br /> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 2<br /> Dansk indhold er under pres i et mere digitalt og internationalt mediemarked. Den lette adgang<br /> til at håndplukke udenlandsk medieindhold er et gode, som danskerne flittigt benytter. Som<br /> samfund og som et lille sprog- og kulturområde er det samtidig centralt, at danskerne fortsat<br /> har adgang til et alsidigt udbud af dansk kvalitetsindhold. Og i en verden, hvor mediebranchen er<br /> udfordret på troværdigheden, er det værdifuldt med adgang til flere elektroniske nyhedsmedier,<br /> som danskerne har tillid til.<br /> Som input til de mediepolitiske drøftelser anbefaler TV 2, at de økonomiske og indholdsmæssige<br /> rammer for virksomheden samtænkes, og at indholdskravene gøres mere kvalitative. Formålet<br /> er at skabe rammevilkår, der i det fragmenterede og internationaliserede mediebillede fortsat<br /> gør det muligt for TV 2 at bidrage til, at dans<a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=1"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER OKTOBER 2017</a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=2"> </a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=3"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 2 </a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=4"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 3 MARKEDSUD</a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=5"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 4 </a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=6"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 5 FREMTIDIG</a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=7"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 6 TV 2S FRE</a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=8"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 7 </a> <a title="TV 2s mediepolitiske &oslash;nsker, oktober 2017, FINAL page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5c1841a2?page=9"> TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER 8 </a>