If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TMF OPINION<br /> N Y H E T S B R E V O M N Ä R I N G S P O L I T I K & O P I N I O N S B I L D N I N G M A J 2 0 1 0<br /> Antal artiklar okt 2009 – mars 2010<br /> 60<br /> Trä- och möbel-<br /> industrin tar plats<br /> Den senaste periodens opinionsbildning har gett stort<br /> genomslag i massmedia men även konkreta politiska<br /> resultat. TMF har blivit invalt i Boverkets byggråd och<br /> Boverket går nu igenom sina ekonomiska analyser,<br /> vilket har varit ett krav från TMF. EU-parlamentets<br /> miljöutskott har ändrat sitt förslag om förordning<br /> mot illegal avverkning i samma riktning som TMF:s<br /> förslag. Bostadsbrist har börjat debatteras mer flitigt<br /> i Stockholms län, vilket har varit det övergripande<br /> målet för TMF:s kommunturné. Nu närmar sig valet<br /> men TMF arbetar långsiktigt med era frågor och<br /> kommer att ha samma budskap, nu som<br /> 50<br /> Antal artiklar okt 2009 – ma<br /> 640<br /> 530<br /> rs <a title="TMF Opinion nr 3 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5cbb0ae6?page=1"> TMF OPINION N Y H E T S B R E V O M N Ä R I N G</a> <a title="TMF Opinion nr 3 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5cbb0ae6?page=2"> O P I N I O N T M F Illegal avverkning EU:sför</a> <a title="TMF Opinion nr 3 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5cbb0ae6?page=3"> Här är TMF på möte med Kristina Alvendal som är f</a> <a title="TMF Opinion nr 3 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5cbb0ae6?page=4"> Trähusbarometern skapar rubriker TMFsläpperförfö</a>