If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fagligt Forsvar<br /> Nr. 4 – 2010 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> din afghanske<br /> kollega<br /> Læs også om:<br /> Fem mål for veteranpolitikken<br /> Tungt FN-system i Libanon<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening<br /> Ansvarshavende redaktør:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther<br /> Journalistisk redaktør:<br /> Tine Nørholtz<br /> tin@hkkf.dk<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak – niba@adr.dk<br /> Fagligt Forsvar nr. 5/2010<br /> udkommer ultimo oktober<br /> 2010.<br /> Læserbreve/indlæg skal<br /> være redaktionen i hænde<br /> senest den 27. september<br /> 2010.<br /> Forsidefoto:<br /> Keld Broksø<br /> Meld flytning:<br /> HKKF<br /> Borgergade 101<br /><a title="FF_4_2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=1"> Fagligt Forsvar Nr. 4 – 2010 </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=3"> FOTO: KELD BROKSØ FOTO: FORSVARETS MEDIEcENTER </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=4"> SideN SidSt Få overblik over de væsentligste nyh</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=5"> siden sidste nummer af Fagligt Forsvar. Få flere n</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=6"> Flere skal have kursus i kollegastøtte Hvordan </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=7"> Veteranpolitik I øjeblikket arbejdes der på en </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=8"> Ministeren: Ansvaret er mit, og hjælpen skal være</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=9"> hjemkomstforløb 2008 var første gang, der blev ge</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=10"> hyppige udsendelser politiken satte i juni fokus </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=11"> 199.000 færre job i den private sektor side</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=12"> TEMA: DiN Han hedder Muta Wakil og er en del af </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=13"> Mutta Wakil blev født i en fattig bonde- fa</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=14"> TEMA: DiN AFghANSkE kOLLEgA nye rekrutter, beret</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=15"> ”De er meget uerfarne, og jeg ser dem mest som be</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=16"> TEMA: DiN AFghANSkE ”Vi har ingen konflikter me</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=17"> knivloven En ny meddelelse fra Rigsadvokaten får </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=18"> hkkF gav gaven til afghanske skolebørn 520 afghan</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=19"> </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=20"> Æ o D AF I maj ve ven om a melov</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=21"> som med ”støj, møg røg og muskel/skeletbe- svær”.</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=22"> Man vænner sig til udsigten, men man vænner sig a</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=23"> Medlemmerne fortalte om store frustrationer over </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=24"> AF MORTEN FREDSLUND Feltrationer smager nu en ga</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=25"> Konstablerne Hans Ahlefeldt, tv., og Janus Ø. Lin</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=26"> ”Ting tager rigtig lang tid. For at få en aftale </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=27"> 1 </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=28"> hvad kan gøre dig vred? Hvis folk ikke er ærli</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=29"> Fondenes afkast for 2. kvartal 2010 AF guNNAR NyM</a> <a title="FF_4_2010.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=30"> kort Nyt ef for HOK r Rokos. Ny </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=31"> Flagdagen den 5. september For anden gang bliver </a> <a title="FF_4_2010.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/5daa0b63?page=32"> MAGASINPOST-UMM ID NR: 42525 Nye radioer er på </a>