If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
5<br /> Juli 2015<br /> minuter<br /> med Aberdeen<br /> Välkommen<br /> Kristina<br /> Najjar-Wahlgren<br /> Head of Business<br /> Development,<br /> Nordic region<br /> Bäste läsare,<br /> Välkommen till ett kort sommarnummer<br /> av vårt nyhetsbrev ”5 minuter med<br /> Aberdeen”<br /> När detta nummer går ut står vi inför<br /> en sommar som säkerligen kommer<br /> att präglas av Greklands situation och<br /> eventuella utträde ur Eurosamarbetet.<br /> Och osäkerhet är ett genomgående<br /> tema i en alltmer globaliserad värd.<br /> Räntenivåer, oljepriser och geopolitisk<br /> oro inverkar och i detta nummer<br /> berättar till exempel Hugh Young kort<br /> hur han anser att det påverkar asiatiska<br /> aktieinvesteringar, under den något<br /> kryptiska rubriken ”Vad ska man tro<br /> om Asien?”<br /> Fastigheter är en annan global tillgångs­<br /> klass där vi sett ett stort intresse bland<br /> svenska investerare. Andrew Allen, G<a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=1">5 Juli 2015 minuter med Aberd</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=2">Välkommen fortsättning dock att just fastighets</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=3">Vad ska man tro om Asien? fortsättning </a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=4">En missriktad varning från Shakespeare ”Min sorg </a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=5">En missriktad varning från Shakespear fortsättning</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=6">Långsiktiga trender på den globala fastighets- ma</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=7">Långsiktiga trender på den globala fastighetsmarkn</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=8">Japan under luppen Medan körsbärsblomningen, elle</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=9">Japan under luppen fortsättning </a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=10">Mångfald – lönsamt men ack så långsamt Anne Richa</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=11">Mångfald – lönsamt men ack så långsamt fortsättnin</a> <a title="5minAAMLtd Juli 2.7.2015 C page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5e43a029?page=12">Mer information Aberdeen Asset Management </a>