If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MATERIALEBESKRIVELSE<br /> OG VALGMULIGHEDER 4. udgave, 16. januar 2018.<br /> Nedenstående beskrivelse af materialer og konstruktioner danner grundlag for og<br /> beskriver den kvalitet, vi tilbyder i byggeriet.<br /> På de fØlgende sider kan du læse mere om bygningens konstruktioner, de materialer<br /> der som standard indgår i boligerne og ikke mindst om nogle af de forskellige muligheder,<br /> du har for at påvirke din nye bolig. Bærende vægge og installationer kan naturligvis ikke<br /> ændres – til gengæld er der mange valgmuligheder, så du kan personliggØre din bolig.<br /> Vælger du noget, der ligger ud over standarden, vil dette naturligvis kunne påvirke prisen.<br /> Når du har kØbt din bolig, skal du til at planlægge, indrette og vælge. Du vil lØbende i<br /> processen blive vejledt herom. I nærværende materialebeskrivelse er oplistet, hvor du<br /> har mulighed for at foretage tilvalg. Du kan se prØver på nogle af de tilv<a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=1"> MATERIALEBESKRIVELSE OG VALGMULIGHEDER </a> <a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=2"> Indvendigt Standard Bemærkninger Valg</a> <a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=3"> Indvendigt Standard Bemærkninger Valg</a> <a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=4"> Indvendigt Standard Bemærkninger Valg</a> <a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=5"> Indvendigt Standard Bemærkninger Valg</a> <a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=6"> Ejendom i Øvrigt Standard Bemærkninger </a> <a title="68712_A4_Materialebeskrivelse_LYNGHOLM_180116 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f10a22d?page=7"> Ejendom i Øvrigt Standard Bemærkninger </a>