If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Företagarklimatet<br /> sämst på sex år<br /> Sveriges företagare tror inte på<br /> den röd-gröna regeringen.<br /> SID. 11<br /> NOVEMBER 2015 • EN TIDNING UTGIVEN AV STIFTELSEN DEN NYA VÄLFÄRDEN • NU ÖVER 750 000 LÄSARE!<br /> Kolumner<br /> Thomas Gür:<br /> Integrationsproblem uppstår<br /> med eftersläpning. Effekterna av<br /> dagens invandring kommer visa<br /> sig i om tio eller tjugo år. SID. 5<br /> Olle Wästberg:<br /> Varför ska myndigheter få<br /> hundratals miljoner för att<br /> hjälpa företagare när privata<br /> aktörer gör det bättre? SID. 7<br /> Paulina<br /> Neuding:<br /> Väktare och ändrade rutiner<br /> på biblioteken visar på att vi<br /> går mot ett allt mer slutet<br /> samhälle. SID. 13<br /> Pär Ström:<br /> George Orwell har fått rätt –<br /> i kubik. Övervakningen anno<br /> 2015 är mycket mera långt<br /> gående än i ”1984”. SID. 19<br /> Hur ska man förstå<br /> invandringsopinionen?<br /> Det påstås mycket om<br <a title="DNV 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=1"> Företagarklimatet sämst på sex år Sveriges företa</a> <a title="DNV 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=2"> INNEHÅLL Kolumner Peter Santesson: Många h</a> <a title="DNV 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=3"> LEDARE Vi måste värna </a> <a title="DNV 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=4"> DEN NYA VÄLFÄRDEN H</a> <a title="DNV 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=5"> DEN NYA VÄLFÄRDEN »Det finns en slitning mella</a> <a title="DNV 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=6"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Det behövs </a> <a title="DNV 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=7"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Lägg en gemensam budget Dec</a> <a title="DNV 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=8"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN FAKTA: Företagar- ombudsm</a> <a title="DNV 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=9"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN ”Småföretag är förbi- s</a> <a title="DNV 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=10"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN Vad tycker svenska före</a> <a title="DNV 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=11"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN SKOP frågade företagen </a> <a title="DNV 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=12"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN Michaëla Blomquist: Kvi</a> <a title="DNV 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=13"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN Kolumn Sverige a</a> <a title="DNV 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=14"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Här skapas samtidens själv</a> <a title="DNV 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=15"> DEN NYA VÄLFÄRDEN F inlands</a> <a title="DNV 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=16"> KONKURRENSKOMMISSIONEN _______________________</a> <a title="DNV 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=17"> KONKURRENSKOMMISSIONEN EU</a> <a title="DNV 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=18"> DEN NYA VÄLFÄRDEN ____________ _____ Gra</a> <a title="DNV 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=19"> INTEGRITETSOMBUDSMANNEN Kolumn En dystopi </a> <a title="DNV 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=20"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Dags</a> <a title="DNV 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=21"> DEN NYA VÄLFÄRDEN ____________ _____ Gr</a> <a title="DNV 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=22"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Namn: Rustan Panday Känd fö</a> <a title="DNV 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=23"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Ett uppfostrande </a> <a title="DNV 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=24"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Till välfärdens försv</a> <a title="DNV 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=25"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Tack! Ett stort tack till våra</a> <a title="DNV 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=26"> DEN NYA VÄLFÄRDEN HEBY BYGG & GLAS AB HEDB</a> <a title="DNV 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=27"> DEN NYA VÄLFÄRDEN SKRIVCENTER SKYLT & REKL</a> <a title="DNV 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f46c8a9?page=28"> Välkommen till Den Nya Välfärden! Patrik Engella</a>