If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MARKEDSRAPPORT<br /> ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK EFTERÅR 2017<br /> 2 MARKEDSRAPPORT<br /> Erhvervsejendomme i Danmark · Efterår 2017<br /> Udgivet af Nybolig Erhverv A/S<br /> Kalvebod Brygge 1-3<br /> 1780 KØbenhavn V<br /> Tlf.: 4455 5620<br /> nybolig.erhverv@nykredit.dk<br /> nyboligerhverv.dk<br /> Ansvarshavende redaktØr:<br /> Mariana Iordanova MØller<br /> Redaktion og tilrettelæggelse:<br /> Stig Plon Kjeldsen<br /> Malene Surangi Meyer<br /> Jeppe Fromm<br /> Andreas Roland Petersen<br /> Layout og produktion:<br /> Pia Lynggaard JØrgensen<br /> Foto:<br /> Lars MØller, Ebbe Forup<br /> Nærværende markedsrapport, Erhvervsejendomme i Dan-<br /> mark, kan ikke erstatte individuel rådgivning. Nybolig Erhverv<br /> påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de i rapporten<br /> fremsatte oplysninger ligesom Nybolig Erhverv ej heller på-<br /> tager sig ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte<br /> har forbindelse til<a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=1"> MARKEDSRAPPORT ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK EF</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=2"> 2 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=3"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=4"> 4 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=5"> En Øget tilgang af kvalificeret arbejdskraft fra </a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=6"> 6 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=7"> Stabil udvikling i eksporten Stærk konkurrenceevn</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=8"> </a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=9"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=10"> 10 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=11"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=12"> 12 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=13"> Dette medfØrer stor byggeaktivitet de kommende år</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=14"> 14 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=15"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=16"> 16 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=17"> centralt i Aalborg. Ejendomme med udviklingspoten</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=18"> 18 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=19"> For ejendomme på mere end DKK 10 millioner er udb</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=20"> 20 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=21"> Nærmest KØbenhavn, i KØge og Roskilde, er boligle</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=22"> 22 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=23"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=24"> 24 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=25"> I de centrale dele af KØbenhavn er lejeudbuddet r</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=26"> 26 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=27"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=28"> 28 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=29"> Omkring lejeudbuddet i Aarhus har vi de seneste 2</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=30"> 30 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=31"> Som universitetsby tilbyder Aalborg i hØjere grad</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=32"> 32 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=33"> Nye havnedomiciler frigØr kontorkapacitet En stri</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=34"> 34 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=35"> ligesom adgang til parkering kan udgØre en udford</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=36"> 36 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=37"> typisk er koncept- og kædebutikker, der rykker in</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=38"> 38 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=39"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=40"> 40MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Ef</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=41"> faciliteter beliggende i Kolding N og Taulov. Vir</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=42"> 42 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=43"> opgØrelser fra Ankestyrelsen melder om en belægni</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=44"> 44 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=45"> det samme gjorde renterne. Trump har dog endnu ik</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=46"> E-mailservice ”Investering” ”Nybolig Erhverv N</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=47"> Med 24 forretninger, fordelt over hele landet, er</a> <a title="Markedsrapport - Erhvervsejendomme i Danmark page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/5f58a22c?page=48"> </a>