If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fagligt Forsvar<br /> Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> nr 1- 2009<br /> TEMA:<br /> Dem<br /> derhjemme<br /> Hvem taler teenageren med,<br /> når soldaten rejser ud?<br /> LÆS OGSÅ<br /> 9 sider om Afghanistan<br /> Få tjek på regler om dagpenge<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening.<br /> Ansvarshavende redaktør:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther.<br /> Journalistisk redaktør:<br /> Tine Nørholtz<br /> tin@hkkf.dk.<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak<br /> niba@adr.dk<br /> Fagligt Forsvar nr. 2/2009<br /> udkommer ultimo april 2009.<br /> Læserbreve/indlæg skal være<br /> redaktionen i hænde senest<br /> den 20. marts 2009.<br /> Forside: Karsten Weirup<br /> Medlem af Dansk Fagpresse<br /> Meld flytning:<br /> Borgergade 101,<br /> 8600 Silkeborg,<br /> telefon: 86 82 61 88.<br /> Bortset fra lederen<br<a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=1"> Fagligt Forsvar Fagblad for hærens konstabler og </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening. </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=3"> indhold 12 TEMA: DEM DERHjEMME Når soldaten skal </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=4"> Siden sidst Ansvaret for død</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=5"> te nummer af Fagligt Forsvar. Få flere nyheder og</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=6"> Få styr på rettigheder og re på den ene side </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=7"> gler om dagpenge FAKTA oM DAGpENGE • For at få d</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=8"> jobmarked? Vil efteruddannelse og nye kompetencer</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=9"> ovERLEvELsE, bEsKyTTELsE oG FuNKTioN i FoKus Køre</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=10"> ja ­ krigen i Afghanistan kan vindes FOTO: KELD </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=11"> 30.000 ekstra amerikanske soldater kommer nu til </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=12"> Dem derhjemme… AF TiNE NøRHoLTz Når soldaten s</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=13"> Johanne t.v., Matias og Michelle i midten og Kami</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=14"> FOTO: KELD BROKSø. piGERNE MANGLEDE TEENAGERE </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=15"> T E M A DEM DERHjEMME ikke at vide mere</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=16"> TiL DEN voKsNE Alle reagerer forskelligt, og navn</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=17"> KiLDE: pjECEN uNGT bAGLAND Del dine tanker og føl</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=18"> Det er blevet oK at gå til militæ – også med børn</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=19"> rpsykolog kan lave om på, at der er krig.</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=20"> AF TiNE NøRHoLTz </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=21"> Konstablernes tillidsmand, OKS-1 M.M. Olesen, har</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=22"> Formanden ved fronte Forbundsformand Flemming Vin</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=23"> n Flemming Vinther fik set alle større lejre m</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=24"> lovet fra forsvarets ledelse, som ikke er faldet </a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=25"> Forbundsformanden med fuld oppakning i Camp B</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=26"> fået.Men det er en god idé. Om jeg ville tage imo</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=27"> rne ned fra mentbrættet Fagligt Forsva</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=28"> Highway One, er der ingen tvivl om, at han kan li</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=29"> Kort nyt 4 FREDAG sEpTEMbER 2009 HKKF fylde</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=30"> Kort nyt slut med fire ansøgninger om ugen Beskæ</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=31"> Medlemsmappe I 2009 får alle medlemmer af HKKF en</a> <a title="Fagligt Forsvar nr 1 - 2009 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/5fc392ac?page=32"> magasinpost-Umm id nr: 42525 </a>