If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nr 2 Hösten 2017<br /> Bodil Jönsson:<br /> ”Du arbetar mindre<br /> än du tror”<br /> Günther Mårder<br /> sjunger företagarnas AI AI AI<br /> och spararnas lov<br /> Robotarna<br /> marscherar<br /> Så bygger Peab<br /> ut rådgivning till in på våra<br /> medarbetarna arbetsplatser<br /> Världens värd<br /> I Petter Stordalens hotell jobbar människor från 177 länder.<br /> Nu ska de sparka liv i Stockholms ödsligaste plats.<br /> En tidning för dig som är kund hos Max Matthiessen<br /> +5338%<br /> Bra bolag är hållbara bolag<br /> Det finns alltid något att oroa sig för. Krig och<br /> konflikter, stolliga politiker och smittbärande<br /> fästingar, bankkriser och terr<a title="Nr2 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=1"> Nr 2 Hösten 2017 Bodil Jönsson: ”Du arbetar m</a> <a title="Nr2 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=2"> +5338% Bra bolag är hållbara bolag Det </a> <a title="Nr2 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=3"> Innehåll 3 </a> <a title="Nr2 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=4"> Innehåll 4 NR 2 HÖSTEN 2017 7. Ledare 8. Bil</a> <a title="Nr2 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=5"> Xxx Djupare analyser Skarpare insikter </a> <a title="Nr2 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=6"> NYTT NAMN SAMMA LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR CARN</a> <a title="Nr2 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=7"> Ledare 7 Eva Pantzar Waage: Vi borde inte t</a> <a title="Nr2 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=8"> Bilden 8</a> <a title="Nr2 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=9"> Bilden 9 </a> <a title="Nr2 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=10"> Statistik 10 Mätbart Siffror om Sverige hösten 20</a> <a title="Nr2 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=11"> Statistik Xxx 11 10 042 928 Folkmängden i Sverige</a> <a title="Nr2 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=12"> I korthet 12 Statligt anställda går sällan </a> <a title="Nr2 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=13"> I korthet 13 Kaos eller ordning på skr</a> <a title="Nr2 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=14"> Som du investerar får du avkastning För att kapi</a> <a title="Nr2 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=15"> Krönikan 15 Ta av offerkoftan! Annika Creutzer E</a> <a title="Nr2 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=16"> Christoffer möter 16 ”Jag har tagit avstånd frå</a> <a title="Nr2 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=17"> Christoffer möter 17 GÜNTHER MÅ</a> <a title="Nr2 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=18"> Christoffer möter 18 såg mig själv som oöver</a> <a title="Nr2 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=19"> Marknadsföringsmaterial utgivet av DNB Bank ASA, </a> <a title="Nr2 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=20"> Inblick 20 Hälften ska bort Smarta maskiner som g</a> <a title="Nr2 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=21"> Inblick 21 73% KONTORSCHEF 55% CRM-ANSVARIG 3</a> <a title="Nr2 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=22"> Inblick 22 Idén att datorer kommer att kunna utf</a> <a title="Nr2 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=23"> Inblick 23 kaffar den tekniska utvecklingen våra </a> <a title="Nr2 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=24"> Inblick 24 men alltså inte hur vi kommer att</a> <a title="Nr2 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=25"> Förvaltarna Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard </a> <a title="Nr2 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=26"> Xxx 26 Fyra steg till rätt pension 123 4</a> <a title="Nr2 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=27"> Inblick 27 – Från fackligt</a> <a title="Nr2 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=28"> Inblick 28 kontraktet att se ut i ett allt </a> <a title="Nr2 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=29"> drillas att memorera saker och att följa instrukt</a> <a title="Nr2 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=30"> Profilen 30</a> <a title="Nr2 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=31"> Profilen 31 Hotellkungens hallelu a Med hjälp </a> <a title="Nr2 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=32"> Profilen 32 Ord som Lagom och Jante rör inte Pet</a> <a title="Nr2 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=33"> Högre utbildning är framtidens krisbransch och sk</a> <a title="Nr2 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=34"> Profilen 34 om man inte redan från början h</a> <a title="Nr2 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=35"> Profilen 35 2010 Gifter sig med Gunhild Mel</a> <a title="Nr2 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=36"> Profilen 36 har vuxit fram under byggtiden</a> <a title="Nr2 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=37"> Petter Stordalen drivs av lust att utveckla nya h</a> <a title="Nr2 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=38"> Profilen 38 Med låga avgifter och noga utvalda fo</a> <a title="Nr2 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=39"> Profilen 39 D</a> <a title="Nr2 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=40"> Profilen 40 ”Vid millennieskiftet nådde jag</a> <a title="Nr2 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=41"> SEB:s traditionella försäkring – ett hållbart alt</a> <a title="Nr2 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=42"> XNxyxtt från Max Matthiessen 42 Erfarna förmedla</a> <a title="Nr2 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=43"> Nytt från Max Matthiessen Xxx 43 Välj rätt s</a> <a title="Nr2 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=44"> Nytt från Max Matthiessen 44 Fredrik Hol</a> <a title="Nr2 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=45"> Nytt från Max Matthiessen Xxx 45 10  500 få</a> <a title="Nr2 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=46"> Nytt från Max Matthiessen 46 Långt liv eller rol</a> <a title="Nr2 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=47"> 47 Det är otroligt vad lätt allting känn</a> <a title="Nr2 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=48"> Spara till en bättre pension – och en bättre värl</a> <a title="Nr2 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=49"> Nytt från Max Matthiessen 49 Umeås vinnarst</a> <a title="Nr2 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=50"> Nytt från Max Matthiessen 50 Analys. Invester</a> <a title="Nr2 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=51"> Vi finner värden i Sverige </a> <a title="Nr2 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=52"> Ge dig och dina anställda en grön tjänstepensi</a> <a title="Nr2 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=53"> ”Behov av vägledning” Med en webbtjänst kan Pea</a> <a title="Nr2 2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=54"> Lösningen 54 tecknades valde Peab att utöka </a> <a title="Nr2 2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=55"> Lösningen 55 ”Aktiva val baserade på kunska</a> <a title="Nr2 2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=56"> Vi har hittat hemligheten till att hålla våra kun</a> <a title="Nr2 2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=57"> Utblick 57 Unga soffliggare får betala dyrt De s</a> <a title="Nr2 2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=58"> Utblick 58 På 25 års sikt är skillnaden</a> <a title="Nr2 2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=59"> Ålandsbanken Dynamisk Ränta En räntefond med verk</a> <a title="Nr2 2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=60"> Origo Quest 1 investerar i långsiktiga, värdeskap</a> <a title="Nr2 2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=61"> Gästkrönikan 61 Du arbetar mycket mindre än du t</a> <a title="Nr2 2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=62"> Frågan 62 Vilken är din bästa investering? </a> <a title="Nr2 2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=63"> Färre men vassare fonder enkelt att välja. Hållba</a> <a title="Nr2 2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/601261a6?page=64"> Max Matthiessen AB Box 5908 114 89 Stockholm Vi g</a>