If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 5– 2014<br /> 94. årgang<br /> AvhØrt i FN<br /> ■ Hvert fjerde år skal alle medlemslandene i<br /> FN hØres i FNs menneskerettighetsråd.<br /> Utenriksminister BØrge Brende svarte på<br /> spØrsmål fra 91 land, og Advokatforeningens<br /> menneskerettighetsutvalg fikk lirket inn<br /> spØrsmål om varetekt, isolasjon og glattceller.<br /> Side 14<br /> Foto: Aina J. RØnning<br /> Abonner på jusspakken<br /> på idunn.no<br /> Jusspakken gir deg tilgang til seks juridiske tidsskrifter fra<br /> Universitetsforlaget. Pakken består av Lov og Rett, Tidsskrift for<br /> Rettsvitenskap, Nordisk Domssamling, Arbeidsrett, Jussens Venner og<br /> Skatterett.<br /> · Hold deg faglig oppdatert<br /> · Få lØpende tilgang til nye utgaver<br /> · Få fullteksttilgang til alle tidsskrifter fra 2001 fram<a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=2"> Abonner på jusspakken på idunn.no </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=3"> INNHOLD NR 5 – JANUAR 2014 REDAKSJONEN AVSLUTT</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=4"> Advokater og barnevernssaker Det er advokatenes g</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=5"> MØt oss på Advokatenes fagdager ((</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=6"> Advokater og barnevernssaker Dessuten: Tidligere</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=7"> ningen at man ikke får betalt for slikt arbeid, u</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=8"> Advokater og barnevernssaker Statssekretær Vidar</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=9"> – All makt på én side av bordet Systemet i barn</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=10"> – Begrunnelsen er mer enn seg selv. Å være nØdt t</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=11"> Flere sider av juryordningen ble tatt opp da Advo</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=12"> 2014 18 Eidsvollsbygningen står nå klar i sin</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=13"> 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken paragra</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=14"> Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg var p</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=15"> Utenriksminister BØrge Brende er i samtale med Gu</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=16"> SpØrsmåls-maraton BØrge Brende fikk kjØrt seg ski</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=17"> Hvorfor vil ikke Norge gi barna klage- </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=18"> – Norge bryter EUs minimumsstandarder når de send</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=19"> Asyladvokat Arild Humlen mener Norge bryter EUs m</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=20"> Nå skal sivilombudsmannens folk på anmeldte og ua</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=21"> 5talentprisen er nominert til Steinar ter J</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=22"> t EY – Ernst & Young - Christin</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=23"> verer og hva som er den viktigste årsaken for å b</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=24"> Sjef for Nordens stØrste Marte Svarstad Brodtkor</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=25"> Vedhogst er god terapi for den nye kretslederen. </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=26"> </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=27"> INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION CONFERENCE</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=28"> Advokaten vant i HØyesterett: Ingen plikter etter</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=29"> HØyesterett: Advokatforeningen var partshjelper i</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=30"> (15) Lagmannsretten la vekt på at Advokat A burde</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=31"> med mindre de særlige vil- kår i bestemmelsen er </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=32"> (45) Klienten har for det tredje pekt på at det v</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=33"> JU§NYTT nr. 5/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=34"> JU§NYTT nr. 5/2014 Avtaleloven § 36 Og avsnitten</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=35"> Á konto-avdrag og foreldelse HØyesterettsdommer,</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=36"> JU§NYTT nr. 5/2014 Bistandsadvokat for etterlatte</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=37"> sin styringsrett hvilke kvalifikasjoner som skal </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=38"> JU§NYTT nr. 5/2014 Ikrafttredelse nye lover 1. a</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=39"> NY 2014/15 </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=40"> Klomsæts anke avvist HØyesterett har avvist tidl</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=41"> en saksbehandlingsfeil at medvirk- ningsansvar ik</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=42"> (16) Anken gjelder videre lagmanns- rettens lovan</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=43"> Når viljen til å dØmme blir for stor En replikk t</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=44"> bØker 44 Forbrytelser mot vårt Økono- miske sys</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=45"> Er advokaten også advokat for seg selv i private </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=46"> Trygve Lange-Nielsen dØde langfredag, 92 </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=47"> Trygve drev foredrags- og forelesnings- v</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=48"> Asyladvokater må vente i telefo Advokater som h</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=49"> kØkØkØ... veiledningstjenesten med spesialister</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=50"> Forliksrådet – et nØdvendig onde? Gjeldsrettsgru</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=51"> Hver onsdag stiller statsrådene i Stor</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=52"> Advokater – forfulgt yrkesgruppe i mange land A</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=53"> NY STILLINGS- PORTAL! PrØv Advokatf</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=54"> f </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=55"> for gjennomfØringen er lagt til konfliktrådene. K</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=56"> Prosedyreteknikk for begynnere Tekst og foto: K</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=57"> – BØr en ta tyren ved hornene, og ta opp ubehagel</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=58"> Fengselsstraff for ulovleg eksport av avfall Stor</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=59"> sten. Det er også behov for å forbedre systema- t</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=60"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=61"> JUC er ikke JUS Tekst og foto: Georg Mathisen </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=62"> NYTT OM NAVN Advokat Harald Christian jr. Bj</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=63"> For fØrste gang skal det arrangeres en IBA-konfer</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=64"> 90 SEKSTENDE NORDISKE JURI</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=65"> 50 BRUK AV MEKANISKE MIDLER </a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=66"> Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet Nr 5 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/608013e7?page=68"> Retur Adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>