If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 6 | 2018<br /> VÄLJER BÖCKER FRAMFÖR FACEBOOK<br /> CAMILLA LÄSER TVÅ TIMMAR VARJE KVÄLL<br /> PERSONAL ÖVAR MARDRÖMSSCENARIO<br /> SÄKERHETSFÖRETAG UTBILDAR SKOLORNA INOM PDV<br /> GYMNASIET Skolornas prioriteringar kommande året TIPS Förstelärare tipsar om<br /> lågaffektivt bemötande KRÖNIKAN Peter Pripp, biträdande rektor POLITIK Små<br /> skillnader i partiernas utbildningspolitik enligt debattör TODO Så blir årets mässa<br /> Nationella yrkespaket i en Malmömodell inför hösten 2019<br /> EN AV DE återkommande kärnfrågorna i samhällsdebatten handlar om bristen på utbildad ar-<br /> betskraft i allt fler sektorer på arbetsmarknaden. Samtidigt kvarstår andelen arbetslösa även i<br /> en lång högkonjunktur på en relativt hög nivå. Vi som är verksamma i en utbildningsförvalt-<br /> ning är därför dubbelt inbegripna i denna utmaning.<br /> För knappt ett år sedan lade Skolverket fram en ny mode<a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=2"> Nationella yrkespaket i en Malmömodell inför höst</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=3"> Innehåll nummer 6 4 6 7 8 8 9 10 </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=4"> Små skillnader i partiernas utbildningspolitik E</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=5"> </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=6"> Personal övar mardrömsscenario Alla Malmös kommun</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=7"> Mässa med sex års rutin I november är det dags fö</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=8"> Zerena mottog Malmö pedagogpris TEXT: JONAS ANDE</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=9"> Viktigt med reflekterande lärare FÖR ETT ÅR se</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=10"> </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=11"> Camilla lindskoug Camilla Lindskoug är en </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=12"> CAMILLA LINDSKOUG Arbetsplats och befattning: Lär</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=13"> skolvalet. Camilla är överhuvudtaget skeptisk det</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=14"> x PRIO det här fokuserar skolorna på under året </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=15"> Agnesfrids gymnasium Fokus närvaro genom att fört</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=16"> om bemötande Förstelärare tipsar Några enkla men </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=17"> hänt och göra en handlingsplan. I det här fallet </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=18"> Krönikan Peter Pripp Högt ställda förväntninga</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=19"> UPPSNAPPAT FOTO: COLOURBOX.COM PROGRAM KAN HJÄLP</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/60a37b62?page=20"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>