If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Aktiv Alderdom<br /> Helsefremmende<br /> trening gir eldre en bedre<br /> hverdag<br /> Antall personer over 60 år vokser raskere enn noen annen<br /> aldersgruppe. dette gjelder over hele verden. dersom<br /> denne aldersgruppen fortsetter å vokse slik det er forut-<br /> satt, vil antallet nærme seg to milliarder i 2050. det vil da<br /> for første gang i historien være flere mennesker over 60<br /> enn under 14 i verden.<br /> En god funksjonsevne er den beste ga-<br /> rantien for en god alderdom.<br /> det å eldes er en naturlig del av det å være menneske og<br /> medfører fysiske, mentale og sosiale endringer for oss<br /> alle. den naturlige aldringsprosessen medfører at beve-<br /> gelsene våre blir langsommere, samtidig som vi blir fysisk<br /> svakere.<br /> det å opprettholde en god funksjonsevne er helt avgjø-<br /> rende for den aldrende befolkningens mentale og fysiske<br /> velvære. over 37 % av alle personer over 75 år lever alene<br /> og m<a title="NO Lappset senior sport page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=1"> Aktiv Alderdom</a> <a title="NO Lappset senior sport page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=2"> Helsefremmende trening gir eldre en bedre hverdag</a> <a title="NO Lappset senior sport page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=3"> Vi bruker 20 år av livene våre til å forberede os</a> <a title="NO Lappset senior sport page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=4"> Når små hindringer føles store det å trene, til</a> <a title="NO Lappset senior sport page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=5"> miljømessige risikofaktorer • Feil i bygningsutfo</a> <a title="NO Lappset senior sport page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=6"> Bevist produkteffektivitet lappsets produktserie</a> <a title="NO Lappset senior sport page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=7"> Et globalt testmiljø Aldring av befolkningen og d</a> <a title="NO Lappset senior sport page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=8"> lett trening med bemerkelsesverdige resultater N</a> <a title="NO Lappset senior sport page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=9"> Trener overkroppen og gir større fleksibilitet og</a> <a title="NO Lappset senior sport page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=10"> designtips det å trene og tilbringe tid utendør</a> <a title="NO Lappset senior sport page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=11"> • Fellesområder for eldre kan også omfatte tradi</a> <a title="NO Lappset senior sport page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=12"> En funksjonell blanding av utstyr som legger til </a> <a title="NO Lappset senior sport page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=13"> mydesign! Parker designet for å møte brukerne</a> <a title="NO Lappset senior sport page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=14"> de beste resultatene kommer fra gruppetrening med</a> <a title="NO Lappset senior sport page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=15"> En park er et trygt område for trening. Den åpn</a> <a title="NO Lappset senior sport page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/60d13262?page=16"> del av eUs temaår vi hos lappset tar sikte på å </a>