If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 6 | 2017<br /> REKTOR MED ÖGA FÖR IDROTT<br /> CHRISTIAN HAR VAKTAT MÅLET I ALLSVENSKAN<br /> LJUS FRAMTID FÖR HUMANISTER<br /> SVÅRA ATT ERSÄTTA MED ROBOTAR<br /> ARBETSPLATSEN Edico hänger med Centrala elevhälsan VAD HÄNDE SEN? Ahmed El-<br /> Madhoun lämnade livet som hemmasittare INTERNATIONELLT Unikt besök från Laos<br /> EDICOTIPS Känslig info skickas säkrast med snigelpost KRÖNIKAN Jens Ideland, lektor<br /> Mycket på gång inom svenska skolan<br /> HÖSTEN HAR GJORT sin entré och satt sin färg på Malmös parker och stadsbild. Som nybliven<br /> Malmöbo finns nya intryck, bilder och perspektiv att fånga av den stad Malmö är att leva och<br /> verka i. För oss verksamma inom utbildningsområdet är Malmö en exceptionellt spännande<br /> stad. Det finns ingen annan stad i Sverige som på så kort tid genomgått en så snabb förvand-<br /> ling till att idag ha en befolkning med utbildning på eftergymnas<a title="edico 6 &ndash; 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=2"> Mycket på gång inom svenska skolan HÖSTEN HAR GJ</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=3"> Innehåll nummer 6 4 6 8 9 10 12 16 </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=4"> Nye direktören: ”Eleverna väljer inte fel” GY2020</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=5"> </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=6"> Nu his pim dico t dd ak et t e b r a s </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=7"> ? NÄR Vecka 42 BLIR Agnesfrids gymnas</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=8"> Snigelpost säkrast för känsliga tips Har du ett k</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=9"> INGEN AV DE fyra gymnasielärarna och rektorerna f</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=10"> </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=11"> TODO intar Malmömässan Den 9–11 november är det d</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=12"> </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=13"> Christian Fegler – Jag tror att det behövs en </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=14"> CHRISTIAN FEGLER Arbetsplats: Malmö Idrottsgymnas</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=15"> som jag hade var det lika intressant i mina ögon </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=16"> </a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=17"> Ljus framtid för humanister Filosofer kan jobba m</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=18"> AHMED EL-MADHOUN Ålder: 24 år Utbildning: Utbildn</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=19"> Bellevue inspirerade Ahmed att starta om Ahmed El</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=20"> En verksamhet som rör på sig Mycket av Centrala e</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=21"> CENTRALA ELEVHÄLSAN Adress: Lantmannagatan 41B V</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=22"> Krönikan Jens Ideland ”Vårt skolutvecklingsarb</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=23"> UPPSNAPPAT MALMÖ FÖRBEREDER SIG PÅ KRIS Den 16–22</a> <a title="edico 6 &ndash; 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/61122026?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>