If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Et magasin fra LHL<br /> nr. 01 2013<br /> Balansekunst<br /> Kropp og psyke henger sammen, men behandles ofte hver<br /> for seg. Vi vet at kronisk syke pasienter har større risiko for<br /> å utvikle angst og depresjon enn andre - likevel kan det<br /> være vanskelig å få hjelp.<br /> 2<br /> i i i HELSE SØR-ØST<br /> l vet d tt”<br /> “et pusterom<br /> Divisjon Habilitering og rehabilitering<br /> Spesialsykehus og rehabiliteringssenter for lungesyke<br /> Granheim Lungesykehus<br /> Spesialsykehus og rehabilitetssenter<br /> for lungesyke<br /> Sykehuset gir et tverrfaglig behandlingstilbud til<br /> mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem<br /> og andre kroniske lungesykdommer (KOLS). Ved<br /> trening, undervisning og informasjon ønsker vi å<br /> lære pasienten å mestre sykdommen.<br /> Sykehuset tar imot pasienter fra hele landet etter<br /> søknad direkte fra fastlege. Ingen egenandel.<br /> Granheim Lung<a title="Det_nytter_0113 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=1"> Et magasin fra LHL nr. 01 2013 Balanseku</a> <a title="Det_nytter_0113 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=2"> 2 i i i HELSE SØR-</a> <a title="Det_nytter_0113 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=3"> Leder Psyke og soma </a> <a title="Det_nytter_0113 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=4"> Kolofon ET MAGASIN FRA LHL NR. 01 2013 </a> <a title="Det_nytter_0113 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=5"> INNHOLD: 10 – Kols </a> <a title="Det_nytter_0113 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=6"> spør atle foto: LHL Spør AtLe atle </a> <a title="Det_nytter_0113 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=7"> pensjonspoeng: Enten legges gjen- nomsnittet av p</a> <a title="Det_nytter_0113 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=8"> spør inger foto: Eirik Harstad Spør IN</a> <a title="Det_nytter_0113 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=9"> Prosjekt1:Layout 1 17- CT-UnDErsøKELsE gir sO</a> <a title="Det_nytter_0113 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=10"> 10 intervjuet: Per sigvald Bakke </a> <a title="Det_nytter_0113 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=11"> PrOFEssOr PEr BaKKE HOLDEr fast PÅ at rØYKing</a> <a title="Det_nytter_0113 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=12"> intervjuet: Per sigvald Bakke LE r aNG M Pe</a> <a title="Det_nytter_0113 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=13"> Anb efales av Jeg gjør noe godt for helsen min! </a> <a title="Det_nytter_0113 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=14"> tema: Psykisk helse hos kronisk syke annE</a> <a title="Det_nytter_0113 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=15"> 15</a> <a title="Det_nytter_0113 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=16"> tema: Psykisk helse hos kronisk syke B E g f </a> <a title="Det_nytter_0113 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=17"> kan bidra til at kronisk syke klarer denne vanske</a> <a title="Det_nytter_0113 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=18"> tema: Psykisk helse hos kronisk syke nå</a> <a title="Det_nytter_0113 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=19"> Depresjon og hjertesykdom symptomer og di</a> <a title="Det_nytter_0113 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=20"> tema: Psykisk helse hos kronisk syke tekst: Ch</a> <a title="Det_nytter_0113 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=21"> aKTiviTET gir gLEDE Og POsitiVE tanKEr. </a> <a title="Det_nytter_0113 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=22"> 22 tema: Psykisk helse hos kronisk syke </a> <a title="Det_nytter_0113 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=23"> foto: Christopher Olssøn MANGE KAN HA NyTTE a</a> <a title="Det_nytter_0113 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=24"> tema: Psykisk helse hos kronisk syke </a> <a title="Det_nytter_0113 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=25"> Våren 2008 begynte derfor Psykolog- foreningen ar</a> <a title="Det_nytter_0113 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=26"> min Hjertesak støtt din hjertesak De fleste</a> <a title="Det_nytter_0113 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=27"> Hva er din hjertesak? På www.hjertesak.no finner </a> <a title="Det_nytter_0113 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=28"> Abonnerpå Som en av samarbeidspartnerne til L</a> <a title="Det_nytter_0113 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=29"> smånytt Vil bygge LHL utreder å bygge et nytt, </a> <a title="Det_nytter_0113 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=30"> smånytt I hjertet av Oslo Fredag 8. februar marke</a> <a title="Det_nytter_0113 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=31"> Tett og surklete i brystet? Bronkyl® – d</a> <a title="Det_nytter_0113 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=32"> smånytt Flere opp av sofaen En million nordmenn </a> <a title="Det_nytter_0113 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=33"> A-creme, – hvis huden fikk velge! – 30% www.natu</a> <a title="Det_nytter_0113 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=34"> Kosthold ikke ett fett for hjertet Er </a> <a title="Det_nytter_0113 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=35"> DE nasJOnaLE KOstHOLDsrÅDEnE • Ha et variert kost</a> <a title="Det_nytter_0113 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=36"> Kosthold – Flere vil dø av hjerteinfarkt Lav</a> <a title="Det_nytter_0113 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=37"> – Transfett bør lovreguleres Norske matvareprodus</a> <a title="Det_nytter_0113 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=38"> Vennskap rEDDET KOmPisEn – JEg Er VELDig g</a> <a title="Det_nytter_0113 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=39"> Livredderne En søndag i august stopper hjertet ti</a> <a title="Det_nytter_0113 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=40"> LHLs markedstorg: Huseiernes Landsforbund Som med</a> <a title="Det_nytter_0113 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=41"> t re vinnere får 10 hjertelodd hver! no ø n ng </a> <a title="Det_nytter_0113 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=42"> r s 2 f p to in te få in r is e foto:</a> <a title="Det_nytter_0113 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=43"> Foto: Foto: Netside for deg med hjerte immer(atr</a> <a title="Det_nytter_0113 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/616d1322?page=44"> ALLEGUTTA.NO FOTO: SVEIN OVE ISAKSEN 44 OPPLEV </a>