If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ETTAN 1<br /> Konstruktör TOBIAS BURNESSON Foto SJÖBERG<br /> Lätta Kryss 11/2013 3<br /> HÖST-SNOKEN 4<br /> 2<br /> 1<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> Ko6nstruktör THORA FREJ Foto INA AGENCY, SHUTTERSTOCK<br /> Fyll Höst-snoken med ord som du<br /> löser fram med hjälp av text och<br /> bilder. Sista bokstaven i respektive<br /> ord är den första i nästa – dessa<br /> bokstäver är redan på plats.<br /> Bokstäverna i de<br /> inramade rutorna<br /> bildar ett ord.<br /> Vad är ungarna<br /> på bild 2?<br /> Bildar trädet<br /> på bild 1 –<br /> <a title="L&auml;tta Kryss page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=1"> ETTAN 1 </a> <a title="L&auml;tta Kryss page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=2"> HÖST-SNOKEN 4 2 1 3 </a> <a title="L&auml;tta Kryss page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=3"> BAK & FRAM 5 I kryptot motsvaras varje si</a> <a title="L&auml;tta Kryss page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=4"> PUSSAR 10 4 </a> <a title="L&auml;tta Kryss page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=5"> VEM DÄR? </a> <a title="L&auml;tta Kryss page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=6"> TRIPPELKRYSS </a> <a title="L&auml;tta Kryss page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=7"> DJURISKT 16 </a> <a title="L&auml;tta Kryss page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/63c79b29?page=8"> BIT FÖR BIT I vart och ett av de fyra kryptona</a>