If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VEU – Voksen- og<br /> efteruddannelser<br /> Uddannelseskatalog<br /> En verden af<br /> muligheder<br /> VEU – Voksen- og efteruddannelse 2014 1<br /> INDHOLD<br /> 3 Forord<br /> 4 Virksomhedsservice<br /> 5 Arbejdsmarkedsuddannelser AMU<br /> 6 Forberedende Voksenundervisning FVU<br /> 7 Almen Voksenuddannelse AVU<br /> 8 Erhvervsuddannelse for Voksne EUV<br /> 9 Realkompetencevurdering RKV<br /> 10 Danskuddannelser for voksne udlændinge<br /> 12 Ordblindeundervisning<br /> 13 IndustrioperatØr<br /> 14 Serviceassistentuddannelsen<br /> 15 HF-enkeltfag<br /> 16 Inspiration og rådgivning til virksomheder<br /> 17 Indtægtsdækket virksomhed IDV<br /> 20 Strategisk udvikling af medarbejdere<br /> 21 Medarbejderudviklingssamtaler MUS<br /> 22 Økonomi under uddannelse<br /> Virksomhedsservice<br /> Campus Bornholm<br /> VEU – Voksen- og efteruddannelse<br /> Uddannelseschef Lars VeslØv<br /> 5695 97<a title="VEU-brochure 2015_zmags page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=1"> VEU – Voksen- og efteruddannelser Uddannel</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=2"> INDHOLD 3 Forord 4 Virksomhedsservice 5 </a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=3"> VEU – Voksen- og efteruddannelse Velkommen til v</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=4"> Virksomhedsservice Virksomhedsservice Campus Bo</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=5"> Arbejdsmarkedsuddannelser – AMU Arbejdsmarkedsu</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=6"> Forberedende Voksenundervisning – FVU FVU er en</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=7"> Almen Voksenuddannelse – AVU AVU er en mulighed</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=8"> Erhvervsuddannelse for Voksne – EUV </a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=9"> Realkom – RKV Realkompetencev tilbud til alle, </a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=10"> Danskuddannelser for voksne udlændinge Alle vok</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=11"> For at få dansk statsborgerskab skal du have best</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=12"> Ordblinde- undervisning Hvis du oplever problem</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=13"> IndustrioperatØr IndustrioperatØruddannelsen er</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=14"> Serviceassistentuddannelsen Service er et håndv</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=15"> HF-enkeltfag Du har mulighed for at tage en HF-</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=16"> Inspiration og rådgivning til virksomheder Alle</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=17"> Indtægtsdækket virksomhed – IDV Står I overfor </a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=18"> Teambuilding Har I brug for at give jeres medarbe</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=19"> Økonomi I er altid velkommen til at kontakte Camp</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=20"> Strategisk udvikling af medarbejdere Med afsæt </a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=21"> Medarbejder- udviklings- samtaler – MUS En meda</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=22"> Økonomi under uddannelse UddannelsesgodtgØrelse</a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=23"> Kompetenceudviklingsfonde Du kan bl.a. </a> <a title="VEU-brochure 2015_zmags page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/63f8d1e9?page=24"> Campus Bornholm – fremtiden starter her</a>