If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÄGARHANDBOK YTTERDÖRRAR<br /> - Mottagningskontroll, monteringsbeskrivning, underhåll och garantivillkor<br /> BRUKERHÅNDBOK HOVEDDØRER<br /> - Mottakskontroll, monteringsbeskrivelse, vedlikehold og garantivilkår<br /> OWNERS MANUAL EXTERNAL DOORSETS<br /> - Receipt of consignement, fixing instructions, maintenance and warranty conditions<br /> NorDan AB NorDan AS NorDan UK Ltd<br /> www.nordan.se www.nordan.no www.nordan.co.uk<br /> Tack för ditt val av NorDan<br /> Läs igenom denna instruktion innan du monterar din nya NorDan produkt.<br /> Dessa föreskrifter skall vara tillgängliga för den som monterar produkten och för<br /> husägare/förvaltare.<br /> På dörrbladets överkant finns en etikett med uppgifter om dörren, t.ex. order-<br /> nummer, tillverkningsår och vecka. På dörrar i brandklass EI30 sitter etiketten på<br /> gångjärnsidan, på ljudklassade dörrar med brand<a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=1"> ÄGARHANDBOK YTTERDÖRRAR - Mottagningskontroll, mo</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=2"> Tack för ditt val av NorDan Läs igenom denna inst</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=3"> Innehåll Leveransmottagning ...................</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=4"> Leveransmottagning • Transportskador och bris</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=5"> Lagring • Produkten skall vid eventuell lagri</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=6"> Underhållsföreskrift täckmålade produkter (CYD, K</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=7"> GLASAD PRODUKT: Regelbunden kontroll av fogens tä</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=8"> Underhåll beslag Beslagen på dörren måste, liksom</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=9"> Underhåll trösklar Aluminiumskiktet är ytbehandla</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=10"> Produktgaranti Ytterdörrar, sidoljus och överljus</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=11"> • Garanti gäller på lås och cylindrar, levere</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=12"> Reklamationer generellt - Eventuell reklamati</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=13"> U-värde/täthet Tät ytterdörr: U-värde= <0,9 W /m2</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=14"> Det är viktigt att montera rätt. För</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=15"> karmhylsa som kan justeras ut längre kan en längr</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=16"> 3. Börja med att förbereda för tröskeln. Kontroll</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=17"> 7. Mät med ett långt vattenpass (minst 1,8meter) </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=18"> 18 12. Dörren måste gå fritt i karmen - annars m</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=19"> derar att inte använda sprutisolering, polyuretan</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=20"> Utåtgående 1 6 2345 Tvåstegstätn</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=21"> OBS! LJUDISOLERANDE DÖRRAR - VAR EXTRA NOGGRANN! </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=22"> M 10-21 och 10-20 = 920mm M 9-21 och 9-20 = 820mm</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=23"> Cylindrar och behör till ASSA 2002, MPL 410/2002 </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=24"> Cylinder och vred till ASSA 410, Fix 2025, Dorma </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=25"> Dimensionstabell för lås och tillbehör Artikel </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=26"> Användning och montering av ASSA Connect MPL (Mul</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=27"> Råd och tips Dörr upplevs skev eller att den läc</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=28"> Takk for at du valgte NorDan. Les denne veiledn</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=29"> Innhold Mottakskontroll .......................</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=30"> Mottakskontroll • Kjøper plikter å gjennomfør</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=31"> • Hvis det er feil på en del av leveransen og</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=32"> Vedlikehold dekkmalte produkter (CYD, KYD, CSL, O</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=33"> GLASSPRODUKT: Undersøk regelmessig om fugen mello</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=34"> nisk utstyr, og bør derfor kontrolleres av og til</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=35"> Vedlikehold av terskler Aluminiumssjiktet er over</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=36"> Fjerning av flekker og misfarging Hvis den rustfri</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=37"> – Garantiene gjelder ikke for produkt med sva</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=38"> 38Norsk</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=39"> U-verdi/tetthet Passiv/lav energi ytterdør U-verd</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=40"> 40 Riktig montering er avgjørende Hvis en dør sk</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=41"> 2. Alle dørkarmer har 14 mm borehull med karmhyls</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=42"> 3. Begynn med å forberede for terskelen. Sjekk om</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=43"> 7. Mål med et langt vater (minst 1,8 meter) om lå</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=44"> 44 12. Døren må gå fritt i karmen – ellers må de</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=45"> Utfør fuging/isolering etter totrinnsmetoden. Det</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=46"> Totrinnstetning </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=47"> OBS! LYDISOLERENDE DØRER – VÆR EKSTRA NØYE! Når d</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=48"> M 10-21 og 10-20 = 920 mm M 9-21 og 9-20 = 820 mm</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=49"> Sylindre og tilbehør til type ASSA 2002, MPL 410/</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=50"> Sylindre til type ASSA 410, FIX 2025, Dorma 9195.</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=51"> Dimensjonstabell for lås og tilbehør Artikkel </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=52"> Bruksanvisning for flerpunktslås ASSA Con- nect MP</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=53"> Råd og tips Døren virker skjev eller trekker. Sj</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=54"> Thank you for choosing NorDan. Please read thro</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=55"> Contents Receipt of consignment ...............</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=56"> Receipt of consignment • Damage during transpo</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=57"> Storage • If stored before installation, the p</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=58"> Maintenance instructions painted products (CYD, K</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=59"> GLAZED PRODUCTS: It is important to carry out reg</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=60"> Maintenance of door fittings (lock, hinge, cylinde</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=61"> HANDLE: Check the screws and set screws so they a</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=62"> Maintenance of stainless decor parts Wash any sta</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=63"> Product warranty External doors, side- and top li</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=64"> • Warranty does not apply if product installed i</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=65"> • NorDan commitment include labor costs re-fittin</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=66"> U-value Door without glass: U-value = <1.0W /m2ºC</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=67"> It is very important that the door is fixed correc</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=68"> IN WOOD: Drill hole for fixings screws spaced at 6</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=69"> 3. Begin by preparing the threshold. Use a spirit</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=70"> 7. Use a long spirit level (at least 1.8 metres) </a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=71"> 12. The door must move freely in its frame – othe</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=72"> 72 Perform joining/caulking according to a two-s</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=73"> Two-stage sealing Process 1. Water proofing Add wa</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=74"> will secure the plate in place. A sealant may als</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=75"> This door is equipped with a three point espagnol</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=76"> Horizontal Adjustment of adjustable adjustme</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=77"> Fixing instruction for cylinder and acces- sories</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=78"> Cylinders and fittings for type ASSA 410/8765, Dor</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=79"> Dimensions table for locks and accessories Arti</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=80"> User instructions for multi pointlock ASSA connec</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=81"> Tips and advice The door appears lopsided or lea</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=82"> Underhållsdokumentation Vedlikehold poster Mainte</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=83"> Åtgärd / Oppløsning / Measure Datum /D</a> <a title="Bor_Ytterd&ouml;rr_&Auml;garhandbok page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/64b450e3?page=84"> NorDan AB NorDan </a>