If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 5–2017<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> SAC RDS FUTURELINE ELITE<br /> Alt i ett løsning for bedre lønnsomhet og lave driftskostnader<br /> NY<br /> Robust<br /> båsdesign<br /> Pålitelig Vision2Milk-<br /> programvare<br /> AttachTool -<br /> Uniflex<br /> av høyeste kvalitet RDS Spenegummi<br /> TIM App<br /> Enger Agri Service AS AKTIESELSKABET G. K. RØE A/S<br /> Tlf: 954 81 368 www.eas.as S. A. CHRISTENSEN & CO. Mob: 957 81 234 - www.gkroe.no<br /> www.sacmilking.com<br /> 12<br /> 48<br /> 20<br /> INNHOLD LEDER<br /> 5/2017 04 Det vanskelige jordvernet<br /> AVL<br /> 6 Mjølkeprodusentene satser tungt på<br /> genotyping av egne dyr<br /> 8 Forbedringer i avlsverdiberegningene<br /> 12 Indeks for holdbarhet til NRF internasjonalt<br /> 14 Eliteoksene sterke på mjølk, jur og jurhelse<br /> 89 Avlsstatuetten 2000<br /><a title="Buskap 05-2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=1"> 5–2017 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 05-2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=2"> SAC RDS FUTURELINE ELITE Alt i ett løsning for be</a> <a title="Buskap 05-2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=3"> 12 48 20 INNHOLD LEDER 5/2017 </a> <a title="Buskap 05-2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 05-2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=5"> www.ricardofoto.no Selv om bare tre prosent av N</a> <a title="Buskap 05-2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=6"> AVL Ingunn Nævdal Husdyr</a> <a title="Buskap 05-2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=7"> FORMEL Mysli Start Kanskje markedets beste kalvef</a> <a title="Buskap 05-2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=8"> AVL Det har blitt gjort noen endringer i avlsv</a> <a title="Buskap 05-2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=9"> erdiberegningene Tabell 1. Internvekting og respo</a> <a title="Buskap 05-2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=10"> AVL Forbedringer i avlsverdiberegningene </a> <a title="Buskap 05-2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=11"> Smart fôring i praksis «Sm art fôring» er de</a> <a title="Buskap 05-2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=12"> AVL Leiv Sigbjørn Eikje Avl</a> <a title="Buskap 05-2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=13"> KjØp Aldri Melkerobot fØr du har sjekket hvilke </a> <a title="Buskap 05-2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=14"> AVL Håvard Tajet Leder </a> <a title="Buskap 05-2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=15"> På grunn av høy avlsframgang vil vi oppleve at in</a> <a title="Buskap 05-2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=16"> Grunnlaget for livsytelsen legges ved fødsel En g</a> <a title="Buskap 05-2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=17"> FORSKJELLIG Over 200 elever fordelt på 13 f</a> <a title="Buskap 05-2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=18"> ORGANISASJON Genomisk seleksjon har økt avlsfr</a> <a title="Buskap 05-2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=19"> i NRF-avlen Genotype hunndyr I mai ble det sendt </a> <a title="Buskap 05-2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=20"> UTFÔRING UTFÔRINGSLØSNINGER Den som skal investe</a> <a title="Buskap 05-2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=21"> ligheter Skinnegående rundballeriver Anne Hallela</a> <a title="Buskap 05-2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=22"> UTFÔRING UTFÔRINGSLØSNINGER Mange mulighete</a> <a title="Buskap 05-2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=23"> Smartere Landbruk Vårt kontinuerlige arbeid med </a> <a title="Buskap 05-2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=24"> Foto: TYR, Inga Lill Kirkeby og HolØien Aaberg N</a> <a title="Buskap 05-2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=25"> TEMA: UTFÔRINGSLØSNINGER En spørreundersøkel</a> <a title="Buskap 05-2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=26"> TEMA: UTFÔRINGSLØSNINGER Fôringsutstyr ti</a> <a title="Buskap 05-2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=27"> FINN DIN BESTE KU FÅ BESETNINGEN DIN OPP PÅ ET HØ</a> <a title="Buskap 05-2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=28"> TEMA: UTFÔRINGSLØSNINGER </a> <a title="Buskap 05-2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=29"> Tall fra åtte bruk viser at utfôringskostnaden va</a> <a title="Buskap 05-2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=30"> REPORTASJE Det er mange muligheter for automat</a> <a title="Buskap 05-2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=31"> er for båsfjøs Kyrne får kraftfôr sju gange</a> <a title="Buskap 05-2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=32"> REPORTASJE Målet er under 20 kg kraftfôr per 1</a> <a title="Buskap 05-2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=33"> </a> <a title="Buskap 05-2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=34"> REPORTASJE Smalt fôrbrett og lav takhøyde inns</a> <a title="Buskap 05-2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=35"> NÆRBØ I HÅ KOMMUNE I ROGALAND ning Den gam</a> <a title="Buskap 05-2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=36"> BYGG Cathinka Jerkø cathin</a> <a title="Buskap 05-2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=37"> Smalt eller bredt fôrbrett og to-rekker kontra tr</a> <a title="Buskap 05-2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=38"> BYGG Overordna valg og konsekvenser ved b</a> <a title="Buskap 05-2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=39"> Automatisk fôring med TKS – smart landbruk for sm</a> <a title="Buskap 05-2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=40"> BYGG Kjell Ivar Kvello Sigmund Ness</a> <a title="Buskap 05-2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=41"> Det er mange hensyn å ta når man står på terskele</a> <a title="Buskap 05-2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=42"> BYGG Fôringsrådgiverens ønskeliste ved pl</a> <a title="Buskap 05-2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=43"> G ratulerer! 7 av de 10 høyest ytende besetningen</a> <a title="Buskap 05-2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=44"> Rasmus Lang-Ree rlr@geno.no Tekst og</a> <a title="Buskap 05-2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=45"> VIKEDAL I VINDAFJORD KOMMUNE I ROGALAND set vurde</a> <a title="Buskap 05-2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=46"> REPORTASJE Dyrevelferd i første rekke </a> <a title="Buskap 05-2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=47"> ■■ God plass avgjørende for dyrevelferden ■■ </a> <a title="Buskap 05-2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=48"> REPORTASJE Med to fulle jobber utenom gården v</a> <a title="Buskap 05-2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=49"> ØLEN I VINDAFJORD KOMMUNE I ROGALAND fjøs fød</a> <a title="Buskap 05-2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=50"> REPORTASJE Deltakerne i Suldal samdrift har fu</a> <a title="Buskap 05-2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=51"> SULDAL SAMDRIFT I SULDAL KOMMUNE I ROGALAND i</a> <a title="Buskap 05-2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=52"> REPORTASJE Samarbeidssuksess i Suldal </a> <a title="Buskap 05-2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=53"> GLATTE FJØSGOLV ?? Er betongunderlaget til dyra</a> <a title="Buskap 05-2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=54"> Ku nummer 1133 Henrika sammen med oppdretterne I</a> <a title="Buskap 05-2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=55"> </a> <a title="Buskap 05-2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=56"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 05-2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=57"> Unngå sporer i melken! – søk profesjonell rådgivi</a> <a title="Buskap 05-2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=58"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA NORDVOLLEN </a> <a title="Buskap 05-2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=59"> Så har vinter og vår gått og vi har jobba mye med</a> <a title="Buskap 05-2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=60"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 05-2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=61"> Venteokser er en saga blott og nå blir de</a> <a title="Buskap 05-2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=62"> FORSKJELLIG Ingrid Ha</a> <a title="Buskap 05-2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=63"> Sporene er en «hvileform» enkelte bakterier kan i</a> <a title="Buskap 05-2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=64"> FÔR Ingunn Schei Spesialrå</a> <a title="Buskap 05-2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=65"> Kjelda for sporar i mjølk er hovudsakleg «foruren</a> <a title="Buskap 05-2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=66"> FRUKTBARHET 15. mai holdt Guro Sveberg (55) pr</a> <a title="Buskap 05-2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=67"> STORFEINNREDNING - Lang erfaring </a> <a title="Buskap 05-2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=68"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 05-2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=69"> Elitemjølk, 8 000 liter levert per ku, 23 kg kraf</a> <a title="Buskap 05-2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=70"> HELSE Kalver i norsk melkeproduksjon har det i</a> <a title="Buskap 05-2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=71"> ra, men kan bli bedre Figur. Andel regelbrudd for</a> <a title="Buskap 05-2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=72"> HELSE Velferden for kalv er bra, men kan </a> <a title="Buskap 05-2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=73"> GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB! Ein </a> <a title="Buskap 05-2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=74"> REPORTASJE Oddfrid Vange Bergfjor</a> <a title="Buskap 05-2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=75"> Alle opplever frå tid til anna at nokre kalvar få</a> <a title="Buskap 05-2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=76"> REPORTASJE Anne Halleland og Vidar Mokleiv bru</a> <a title="Buskap 05-2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=77"> ØLENSVÅG I VINDAFJORD KOMMUNE I ROGALAND tida</a> <a title="Buskap 05-2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=78"> REPORTASJE Kalven er framtida </a> <a title="Buskap 05-2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=79"> Genotyping av NRF-hunndyr Ved å genotype hunndyr</a> <a title="Buskap 05-2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=80"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 05-2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=81"> Rikelig med frisk uteluft uten trekk var effektiv</a> <a title="Buskap 05-2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=82"> REPORTASJE Rørventilasjon ga friske kalve</a> <a title="Buskap 05-2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=83"> Alternativ til uteavdeling Gunnar forteller at rø</a> <a title="Buskap 05-2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=84"> AT F E R D KUSIGNALER Fakta er både interessant </a> <a title="Buskap 05-2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=85"> Tlf: 930 56 315/930 56 316, 2651 Østre Gausdal </a> <a title="Buskap 05-2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=86"> FRUKTBARHET Registrering av brunstsymptomer og</a> <a title="Buskap 05-2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=87"> nst på mobilen Figur 2. Sliming og rideaktivitet </a> <a title="Buskap 05-2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=88"> FORSKJELLIG Lars Christen Dørum </a> <a title="Buskap 05-2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=89"> elferd Dokumentasjon på hudskader fra en kjøp</a> <a title="Buskap 05-2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=90"> HELSE Harald Holm</a> <a title="Buskap 05-2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=91"> Elementbygg i MøreRoyal® Vi har lang og god erfa</a> <a title="Buskap 05-2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=92"> FORSKJELLIG Med elektroniske øremerker kan du </a> <a title="Buskap 05-2017 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=93"> king – effektivt og sikkert for eksempel ved inse</a> <a title="Buskap 05-2017 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=94"> FÔR Bør flere bønder revurdere sin slåtte- stra</a> <a title="Buskap 05-2017 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=95"> overhallabetongbygg.no post@overhallabetongbygg.n</a> <a title="Buskap 05-2017 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=96"> REPORTASJE Det begynte med forslag om en pakke</a> <a title="Buskap 05-2017 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=97"> ng på Hallsteingård og nærmest utetemperatur, ble</a> <a title="Buskap 05-2017 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=98"> BYGG Melkebonden Hans Arild Grøndahl vil legge</a> <a title="Buskap 05-2017 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=99"> Helland Silosystem Norsk kvalitet – det lønn</a> <a title="Buskap 05-2017 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=100"> FORSKJELLIG Jo Gjestvang Advok</a> <a title="Buskap 05-2017 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=101"> Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere trådte</a> <a title="Buskap 05-2017 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=102"> -bonden Redigert av Thor M. Lindsø | thor.lindso</a> <a title="Buskap 05-2017 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=103"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 05-2017 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=104"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 05-2017 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=105"> “Elitemelk uten en dråpe antibiotika” Artikkel i </a> <a title="Buskap 05-2017 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=106"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 05-2017 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=107"> Er dette ditt marked? Buskap nr 6 kommer ut 18.09</a> <a title="Buskap 05-2017 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/65660b62?page=108"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar D</a>