If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR 2013<br /> 2 FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR 2013<br /> Under 2013 betalades<br /> 204 000 000 kronor ut till<br /> rättighetshavarna.<br /> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR 2013<br /> INNEHÅLL<br /> INNEHÅLL<br /> Copyswedes fördelningsverksamhet 4<br /> Grundläggande fördelningsprinciper 6<br /> Ersättningar för vidaresändning 8<br /> Ersättningar för privatkopiering 11<br /> Ersättningar för övriga områden 13<br /> Fördelningen i siffror 14<br /> Mer information 18<br /> Foto: Per Levander/MASKOT<br /> Det här är Copyswede<br /> Copyswede tillgängliggör kultur i olika medier, bland<br /> annat genom att licensiera<a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=1"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR 2013</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=2"> 2 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=3"> Under 2013 betalades 204 000 000 kronor ut till</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=4"> VÅRT UPPDRAG COPYSWEDES FÖRDELNIN</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=5"> VÅRT UPPDRAG Foto: Diego Cervo/Shutterstock C</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=6"> VÅRT UPPDRAG GRUNDLÄGGANDE FÖRDEL</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=7"> VÅRT UPPDRAG FÖRDELNINGSVERKSAMHETEN </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=8"> VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO ERSÄTTNING</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=9"> VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO Foto: Per Levan</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=10"> VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO STEG 2: FÖR</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=11"> PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING ERSÄTTNINGAR FÖR</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=12"> PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING STEG 1: AVSKILJAN</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=13"> ÖVRIGA OMRÅDEN ERSÄTTNINGAR FÖR ÖVRIGA OMR</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=14"> TA B E L L E R FÖRDELNINGEN I SIFFROR </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=15"> TA B E L L E R TABELL 9 Privatkopiering</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=16"> TA B E L L E R TABELL 16 Organisa- </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=17"> TA B E L L E R Foto: Marcus Trotzig/MASKOT FÖRD</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=18"> MER INFORMATION MER INFORMATION På C</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=19"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR 2013 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2013 SVE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/66d7b2ed?page=20"> Grafisk form och produktion: Citat. Papper: omsla</a>