If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Folkekirkens<br /> økonomi<br /> Denne folder giver et overblik over folkekirkens økonomi<br /> med udgangspunkt i regnskabstal fra 2015.<br /> 1<br /> Folkekirkens økonomi kan deles op i tre hovedområder:<br /> Folkekirkens økonomi<br /> lokal<br /> økonomi<br /> (medlemsbidrag)<br /> FællesFonden<br /> (medlemsbidrag)<br /> Finanslov<br /> (staten)<br /> Ff olkekirken havde i 2015 indtægter for 8,6 mia. kr. og udgifter<br /> gor 8,2 mia. kr. Overskuddet er primært anvendt til afdrag på<br /> æld og forøgelse af frie midler i menighedsrådene.<br /> Foolkekirken er præget af et udstrakt lokalt selvstyre, hvilket<br /> s gså afspejles i økonomien. Den lokale økonomi i form af<br /> i ogne og provstier stod i 2015 for tæt på 80% af folkekirkens<br /> dnedttsæagmtemr,ej.f. tabel 1, og på udgiftssiden er billedet stort set<br /> Ds et næststørste hovedområde er folkekirkens fællesfond,<br /> dom udgør ca. 13-14 % af den samlede økonomi. Fællesfon-<br /> uen<a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=1"> Folkekirkens økonomi Denne folder</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=2"> Folkekirkens økonomi kan deles op i tre hovedområ</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=3"> Tabel 1: Folkekirkens indtægter og udgifter konso</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=4"> Figur 1: Folkekirkens væsentligste indtægter: Hve</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=5"> Mb enighedsrådene har hovedansvaret for kirkekass</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=6"> Hf ovedparten af indtægterne til den lokale økono</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=7"> Fi ællesfonden fungerer som folkekirkens fælleska</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=8"> Kf irkeministeren er ansvarlig for fællesfondens </a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=9"> Tabel 3: Fællesfondens udgifter 2015 (mio. kr.). </a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=10"> Il 2015 var bevillingerne på 750 mio. kr. Største</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=11"> hvordan bevæger pengene sig rundt internt i Folke</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=12"> Dsoemrutdilosvkeurdbteiltaisletarnsdtastæetnteolg</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=13"> Hs vis folkekirkens indtægter fordeles ud på alle</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=14"> Dtileftoelknekkeilrtekemnedlem betaler i gennemsn</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=15"> dFolkekirken modtager hvert år et tilskud fra sta</a> <a title="&Oslash;konomirapport_KM_rev6 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6726ebe9?page=16"> 16</a>