If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Lätt bett 1<br /> Foto SHUTTERSTOCK<br /> Konstruktör MATS HEDLUND<br /> Nybörjarkryss 11/2013 3<br /> Hej vilt! 5<br /> Foto SHUTTERSTOCK<br /> Konstruktör TOBIAS BURNESSON<br /> Nybörjarkryss 11/2013 7<br /> Ordbanken 11<br /> Lös korsordet som vanligt eller ta hjälp av ordbanken där alla ord från krysset ingår utom<br /> de som består av bara en bokstav. Bildtexten löser du fram själv.<br /> Två bokstäver<br /> AB AG AN DK DN<br /> EM KK NS PA PR<br /> RR TA TR TU<br /> Tre bokstäver<br /> AVE BAL DAR ESS<br /> FUL LOD LÅS MES<br /> ORK STA TIA TUR<br /> ÄLV<br /> Fyra bokstäver<br /> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=1"> Lätt bett 1 Foto SHUTTERSTOCK Konstruktör MATS H</a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=2"> Hej vilt! 5 Foto SHUTTERSTOCK Konstruktör TOBIAS</a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=3"> Ordbanken 11 Lös korsordet som vanligt eller ta </a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=4"> 18 17 </a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=5"> Visst är hösten årets vackraste årstid, för aldri</a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=6"> Naturrutan 22Vilket djur gömmer sig bakom pusselb</a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=7"> På stigen 24 Foto SHUTTERSTOCK Konstruktör TOBIA</a> <a title="Nyb&ouml;rjarkryss page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/67e79b29?page=8"> Läppglans 7 </a>