If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Color Group AS Årsrapport 2009<br /> Color Group AS Årsrapport 2009<br /> Hovedtall og nØkkeltall<br /> Color Group AS<br /> REGNSKAPSSTANDARD IFRS NRS<br /> KONSERN 2009 2008 2007 2006 2005 2009<br /> TRAFIKKUTVIKLINGEN<br /> Passasjerer 4 212 974 4 093 761 4 294 691 4 279 868 4 433 072<br /> Biler 984 695 890 407 879 458 828 <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=1"> Color Group AS Årsrapport 2009</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=2"> Color Group AS Årsrapport 2009 Hovedt</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=3"> 3</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=4"> Color Group AS Årsrapport 2009 Omstilling,</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=5"> definerte vekstområder – skipsfart og reiseliv. Se</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=6"> Color Group AS </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=7"> Reiseliv og ringvirkninger BETYDELIG REISELIVSAK</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=8"> Color Group AS Årsrapport 2009 Samfunn, mi</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=9"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=10"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=11"> trafikk mellom Norge og Kontinentet med gods og pa</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=12"> Styrets beretning med regnskap </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=13"> Resultatregnskap Color Group AS MORSELSKAP </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=14"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=15"> KontantstrØmoppstilling Color Group AS MORS</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=16"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=17"> Noter 2009 Color Group AS NOTE 1 REGNSKAPSPRI</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=18"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=19"> Goodwill fØres i balansen til anskaffelseskost</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=20"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=21"> NOTE 3 SEGMENTRAPPORTERING Segmentinformasjon pre</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=22"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=23"> Sum andre driftskostnader består av fØlgende post</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=24"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=25"> Pantelån er sikret med pant i skip og andre eiend</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=26"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=27"> 50 % fastrente til 4,2 % + margin samt 50 % er sw</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=28"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=29"> Balanseposter vurdert til virkelig verdi Nivå 1 e</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=30"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=31"> Morselskapet, Color Group AS, har en innskuddsbas</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=32"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=33"> NOTE 26 AVVIKLET VIRKSOMHET Color Line har i 2007</a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=34"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=35"> </a> <a title="Color Group AS norsk &aring;rsrapport 2009 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/680d30e7?page=36"> KRISTIANSAND – HIRTSHALS M/S SuperSpeed 1 Byggeå</a>