If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 3 2018 | 98. ÅRGANG |<br /> Saklige, ærlige og tydelige<br /> På vei mot forretningsadvokat-toppen<br /> Nyheter fra Universitetsforlaget<br /> Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke,<br /> Gudmund Knudsen, Tone Ofstad<br /> og Jan Skåre<br /> Aksjeloven og<br /> allmennaksjeloven<br /> Lovkommentar, 4. utgave<br /> Geir Helgeland<br /> Opplæringslova<br /> Lovkommentar, 3. utgave<br /> Henning Naas, Ståle R. Kristiansen,<br /> Finn Backer-Grøndahl, Hanne Skaarberg Holen<br /> og Marius Holm Rynning<br /> Norsk internasjonal<br /> skatterett<br /> 2. utgave<br /> Matias Apelseth<br /> Dynamisk tingsrett<br /> til eksamen<br /> 2. utgave<br /> Jan Fougner, Lars Holo, Tron Løkken<br /> Sundet og Tarjei Thorkildsen<br /> Arbeidsmiljøloven<br /> Lovkommentar, 3. utgave<br /> Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie<br /> Rønnevik, Jørgen Skorstad og Marius Pellerud<br /> Personvern-<br /> forordningen<br /<a title="AdvokatbladetMars18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 3 2018 </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=2"> Nyheter fra Universitetsforlaget Magnus Aarbakk</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=3"> Innhold Nyheter Norges beste forretningsad</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=4"> FEM ADVOKAT-TYPER FOR FREMTIDEN Advokatenes fagda</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=5"> Spesialisten – advokaten som ikke vil endre seg,</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=6"> NORGES BESTE FORRETNINGSADVOKATER Advokatunde</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=7"> saken. Man kan «kjøre på» og kanskje oppnå et fan</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=8"> E NYOHREGTESRB STE FORRETNINGSADVOKATER </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=9"> BLI EN BEDRE FORHANDLER FORHANDL</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=10"> NYHETER Felt for uriktige opplysninger i an</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=11"> Rettsdata Total – ditt komplette juridiske arbeid</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=12"> NYHETER Advokaters job</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=13"> en titt på regelverket sitt. Det må opp- dateres </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=14"> NYHETER – Formålet m</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=15"> NYHETER Rapport fra 32 tilsyn Det følgende er sa</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=16"> NYHETER Uenighet om taushetsplikt ved tilsyn </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=17"> NYHETER Tilsynsrådet: Direkt</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=18"> NYHETER </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=19"> – Ta større plass – Vi gjemmer oss i skyggen av </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=20"> DKNOEYBMHAEMTENRTAREN Erlend Wessel Carlsen var </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=21"> NORGES LOVER 1687 2017 Norges Lover omfa</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=22"> TEMA: PASIENTSKADE-ERSTATNING – I praksis er det</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=23"> – Som regel er ikke dette nok til å sette seg i</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=24"> TEMA: PASIENTSKADE-ERSTATNING </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=25"> De fleste får avslag • Norsk pasientskadeerstatni</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=26"> INTERNASJONAL RETTSHJELP 25 år med norsk advoka</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=27"> INTERNASJONAL RETTSHJELP 20 år med FN-resolusjon </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=28"> INYTHEERTNEARSJONAL RETTSHJELP Vant pris for dom</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=29"> NYHETER ADVOKATFORENINGENS INTERNAISNJTOENRNALAES</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=30"> INYTHEERTNEARSJONAL RETTSHJELP Guatemala: Nr. </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=31"> INTERNASJONAL R ETNTYSHEJTELRP Dommer med livvakt</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=32"> ADVOKATENES FFAGDAGER20118 4455tetemaaeer:r: SSee</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=33"> JU§NYTT nr. 3/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=34"> JU§NYTT nr. 3/2018 Nye personvernregler ninger </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=35"> Ikrafttredelse nye lover: 1. mars 2018 Justis- o</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=36"> JU§NYTT nr. 3/2018 Forslag ny hvitvaskingslov </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=37"> Dekning av omkostninger etter forvaltningslove</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=38"> JU§NYTT nr. 3/2018 Anerkjennelse av pater est</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=39"> – Ingen kan være best alene på teknologi «Hvem e</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=40"> Bøker og lesestoff Skattelovsamlingen 2017–18, 2</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=41"> get i januar (se Advokatbladet nr 2/18), og er re</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=42"> NYHETER – Jeg føler at jeg g</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=43"> – I retten fremkom det opplysninger om at sønn</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=44"> rett fra KRISTIANSUND I denne spalten tar vi puls</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=45"> Lars Helge Neergård roser spesielt yngre advokate</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=46"> NYHETER Åtte advokater var til s</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=47"> ADVOKAT «LIGHT» Advokater i Finnmark har nå begyn</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=48"> NYHETER Trives med små domstoler – Vi i de </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=49"> Sorenskriver Anders Flock Bachmann mener at samme</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=50"> DKNOEYBMHAEMTENRTAREN Reisesalær til besvær I </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=51"> DEBATT ALTERNATIVE BETALINGSMODELLER MÅ VURDER</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=52"> Jussbuss Ingen timelister, ingen rettsikkerhet A</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=54"> Månedensadvokat Eva Jarbekk Eva Jarbekk er k</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=55"> Det at folk både kan kreve fullsten- dig innsyn</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=56"> FET DISIPLINÆRBOT En advokat har fått en disipli-</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=57"> MÅ PUNGE UT 414.465 KR En advokat i Stavanger er </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=59"> Ina Wildeng Hodt, Personskadeadvokat1 AS, OSLO In</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Ann Mari Ri</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=61"> Advokat Monica Malm har sluttet i Malm Advokatfir</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=62"> NYHETER – Det tradisjonelle partner-opplegget </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=63"> VIL IKKE SKAPE SKILLER Bakke-Nielsen påpeker at d</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: HÅVARD R. SKOGVOLL </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=65"> ADVOKATER I NYHETENE KJEMPER FOR OL Advokat Oddva</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=66"> Advokater i SosialeMedier Partner Kristia</a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetMars18 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/685662a3?page=68"> Til tingsrettens teori Erlend Baldersheim </a>