If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Tio gyllene regler<br /> för aktieinvesteringar<br /> En samling insiktsfulla pärlor<br /> <br /> Förord<br /> Tio gyllene regler<br /> för aktieinvesteringar<br /> Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden<br /> har marknadscykler kommit och gått och idag är det väldigt lite som<br /> förvånar oss. Våra lärdomar ligger till grund för vår investeringsfilosofi<br /> som präglas av enkelhet och tydlighet. Vi tror på nyttan av att göra de<br /> grundläggande sakerna bra.<br /> Vi har samlat ihop våra insikter om investeringsvärlden och kokat ner<br /> allt till tio korta koncisa regler som alla har ett tydligt gemensamt<br /> drag - tron på sunt förnuft. Även om allvaret finns med hoppas vi<br /> att den här lättsamma presentationen ska vara både uppfriskande<br /> och underhållande.<br /> Vi vill tacka John Devolle för hans lekfulla tolkningar.<br /> Hugh Young<br /> Hugh Young har varit på Aberdeen sedan 1987 och startade koncernens asi<a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=1"> Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En saml</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=2"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=3"> Förord Tio gyllene regler för aktieinvesterin</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=4"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=5"> Regel nummer 1 Kräv rättvis behandling av min</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=6"> Regel nummer 2 Kom ihåg att företag handlar om </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=7"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=8"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=9"> Regel nummer 3 En stark balansräkning är A & </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=10"> Regel nummer 4 Förstå vad du köper När någo</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=11"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=12"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=13"> Regel nummer 5 Var på din vakt mot orealistis</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=14"> Regel nummer 6 Tänk långsiktigt Om du inte </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=15"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=16"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=17"> Regel nummer 7 Index är bara mätinstrument K</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=18"> Regel nummer 8 Dra fördel av irrationellt bet</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=19"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=20"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=21"> Regel nummer 9 Gör din egen research För vi</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=22"> Regel nummer 10 Fokusera på branscher där det g</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=23"> </a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=24"> Sammanfattning Så, här har du dem, de ti</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=25"> Ta hjälp av proffsen Om du väljer att själv inves</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=26"> aberdeen-asset.se Innehållet i detta dokument är</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=27"> Min checklista Jag krävde en rättvis b</a> <a title="Sweden_tengoldenrules SE spread page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/68845262?page=28"> 121015917</a>