If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SUNDHED &<br /> VÆRNEPLIGT<br /> – EN VEJLEDNING<br /> 14. UDGAVE • DEC. 2016<br /> FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE<br /> SUNDHED & VÆRNEPL<br /> FORORD<br /> Formålet med denne<br /> folder er at informere<br /> værnepligtigt personel<br /> om deres rettigheder<br /> til sundhedsydelser i<br /> Forsvaret.<br /> Vejledningen er tænkt<br /> som et supplement til<br /> den oplysningsvirksom-<br /> hed, der foregår lokalt<br /> på tjenestestederne.<br /> Med venlig hilsen<br /> ADI LØIE<br /> Stabstandlæge og<br /> chef for Sundheds­<br /> divisionen, Forsvarets<br /> Sundhedstjeneste.<br /> 2<br /> LIGT – EN VEJLEDNING<br /> INDHOLD<br /> Sundhed og Værnepligt ........................ 4<br /> Vi sikrer dig ..............................................4<br /> Lægetjenesten........................................5<br /> Tidsbestilling ...........................................6<br /> Infirmeriets indretning og udstyr ........6<br /> Elektronisk jou<a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=1"> SUNDHED & VÆRNEPLIGT – EN VEJLEDNING 14. UDGAVE </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=2"> SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne fold</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=3"> LIGT – EN VEJLEDNING INDHOLD Sundhed og Værnepli</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=4"> SUNDHED OG VÆRNEPLIGT Når du møder til aftjening </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=5"> Hvis du i værnepligtstiden får brug for at kontak</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=6"> tjenestested. Her vil en sygeple- jerske eller en</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=7"> FSU 902-56 7 SUNDHED & VÆRNEPLIGT</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=8"> FRITAGELSER En stor del af de småskader, man kan </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=9"> svaret opsøger en civil tandlæge på grund af smer</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=10"> 0</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=11"> Evt. efterfølgende behandling foregår på Infirmer</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=12"> INFIRMERIER & KONSULTATIONER Nordjylland </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=13"> vorup 728 18110 728 18120 NE ørresundby arup 72</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=14"> DIT MØDE MED SUNDHEDSTJENESTEN Når du møder på di</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=15"> ORIENTERING Kort tid efter indkaldel- sesdagen af</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=16"> KLAGEVEJLEDNING Hvis du ikke mener, at den behand</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=17"> Hvis du og den militære læge mod forventning </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=18"> der derimod tale om en fejlbehand- ling, dækker F</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=19"> FSU 902-56 19 SUNDHED & VÆRNEPLIGT</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=20"> FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Tlf. 728 18000 • www.</a>