If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 7 | 2018<br /> THOMAS TRÄNAR ELEVER INFÖR LUCIA<br /> TYCKER DET ÄR VIKTIGT ATT SPRIDA LJUS I MÖRKER<br /> ELEVER LÄR ROBOT RÄKNA<br /> LENA PARETO FORSKAR OM ARTIFICIELL INTELLIGENS I SKOLAN<br /> STUDIEBESÖK Japanska elever tycker svenska är mer mogna GYMNASIET Vilken<br /> rektor döljer sig bakom KISS-masken? PEDAGOGIK Utbyte av lektionsmaterial på<br /> Malmö delar UNDERSÖKNING Förvaltningen över snittet i medarbetarenkäten<br /> Med sikte på en ny mandatperiod<br /> ÄVEN FÖR DE som i mitt fall varit chef i offentlig verksamhet under lång tid, har skiftet mellan<br /> två mandatperioder aldrig förhållit sig som nu efter 2018 års val till riksdag, landsting och<br /> kommun. Föga förvånande är det stort medialt fokus på hur och när lösningar av politisk led-<br /> ning och styrning tar form i de olika demokratiska instanserna på alla nivåer. Den ytterst ova-<br /> na situationen gör att den själv<a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=2"> Med sikte på en ny mandatperiod ÄVEN FÖR DE som </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 12 16 17 18 20 21</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=4"> Malmö delar – en bytesplats för lärare På webbpl</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=5"> Mélanie Piedoies kollega Christoffer Krämer h</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=6"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=7"> Elever lär robot räkna Idag får elever låna en da</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=8"> Fler besökare på – både fysiskt och digitalt Å</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=9"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=10"> JUST-NU-BILD AV FÖRVALTNINGENS ORGANISATION Gymn</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=11"> Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=12"> </a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=13"> Thomas Tegler Varje höst har musikläraren Tho</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=14"> THOMAS TEGLER Arbetsplats: Malmö latinskola Ålder</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=15"> musiklärare och tog samtidigt privatlektioner. Nä</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=16"> Förvaltningen över snittet i medarbetarenkäten Re</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=17"> ”Inger Enkvist befinner sig långt från skolvardag</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=18"> ”Malmö är vackert och ungdomarna är mogna” Japan</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=19"> några nya vänskapsband hade knutits. De komman- d</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=20"> I väntan på ny nämnd och budget Katrin Stjernfeld</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=21"> Agneta Nilsson är den rocksminkade rektorn I vide</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=22"> Krönikan Sarah Jawdat Vad kan evolutionen egen</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=23"> UPPSNAPPAT SVERIGE BRISTER I LIKVÄRDIGHETEN Sveri</a> <a title="Edico 7 &ndash; 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/68f67b66?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>