If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Color Group ASA Årsrapport 2008<br /> Color Group ASA Årsrapport 2008<br /> Hovedtall og nØkkeltall<br /> Color Group ASA<br /> REGNSKAPSSTANDARD IFRS NRS<br /> KONSERN 2008 2007 2006 2005 2004 2008<br /> TRAFIKKUTVIKLINGEN<br /> Passasjerer 4 093 761 4 294 691 4 279 868 4 433 072 4 211 284<br /> Biler 890 407 879 458 828 284 809 188 <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=1"> Color Group ASA Årsrapport 2008</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=2"> Color Group ASA Årsrapport 2008 Hove</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=3"> 3</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=4"> Color Group ASA </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=5"> Ytre rammevilkår OM KONSERNET Color Group ASA </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=6"> Color Group ASA Årsrapport 2008 Beredt f</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=7"> BEREDT FOR EN NY TID Samfunns- og markedsendringe</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=8"> Color Group ASA Årsrapport 2008 Samfunn </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=9"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=10"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=11"> kvaliteter og relativt sett reduserte utslipp sam</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=12"> Styrets beretning med regnskap </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=13"> Resultatregnskap Color Group ASA MORSELSKAP</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=14"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=15"> KontantstrØmoppstilling Color Group ASA MOR</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=16"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=17"> Noter 2008 Color Group ASA NOTE 1 REGNSKAPSPR</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=18"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=19"> Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomh</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=20"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=21"> NØkkeltall fra virksomhetsområdene </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=22"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=23"> Sum driftskostnader består av fØlgende poster: Be</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=24"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=25"> FØlgende tabell viser totale likviditetsstrØmmer </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=26"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=27"> Rentesensitivitet Konsern BelØp i NOK tusen Under</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=28"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=29"> NOTE 18 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=30"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=31"> NOTE 20 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen består av 71 </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=32"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=33"> NOTE 25 AVVIKLET VIRKSOMHET Color Line har i 2007</a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=34"> Styrets beretning med regnskap </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=35"> </a> <a title="CG-CA09-01 &Aring;rsrapport 2008 _N page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6a0db06d?page=36"> KRISTIANSAND – HIRTSHALS M/S SuperSpeed 1 Byggeå</a>