If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> bladet<br /> Nr. 12 – 2013<br /> 93. årgang<br /> Advokat<br /> Skor seg på<br /> advokater<br /> Skomaker Dagestad på Bislet henter frem<br /> skoene til advokat Petter Simonsen for å<br /> forklare kvalitet. Skoene ble kjØpt på 90-<br /> tallet, gikk gjennom en helsåling for syv<br /> år siden, og får nå en helt ny hæl.<br /> 44<br /> Justisministeren 24 Mange mangler mye 21<br /> StØttespillerne i justis 16 Anbudsarbeid Øker 4<br /> NY<br /> STILLINGS-<br /> PORTAL!<br /> PrØv Advokatforeningens<br /> stillingsportal – fra bransjens innside<br /> Kontakt<br /> Jannicke Isaksen på tlf. 41 41 44 40 eller<br /> epost: jannicke@advokatjobb.no<br /> INNHOLD<br /> NR 12- DESEMBER 2013<br /> REDAKSJONEN AVSLUTTET<br /> 10. DESEMBER<br /> www.advokatbladet.no<br /> Nytt nummer til Advokatbladet<br /> De gamle direktenumrene til Advokatbladet er ikke<br /> lenger i bruk. Nå kan du nå oss på 91634386 (Marit<br /> Ascheh<a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=1"> bladet Nr. 12 – 2013 93. årgang Advokat Skor se</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=2"> NY STILLINGS- PORTAL! PrØv Advokatf</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=3"> INNHOLD NR 12- DESEMBER 2013 REDAKSJONEN A</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=4"> Stadig flere advokatoppdrag legges ut på anbud, o</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=5"> fakta ■ Lov om offentlig anskaffellser gjelder f</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=6"> Morten B. Tidemann, sjef for Legal i KPMG, ser mu</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=7"> Morten Tidemann ser etter nye teknologiske lØsnin</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=8"> Vi kan jobbe 24 timer i dØgnet, fordi vi er etabl</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=9"> Befolkningsvekst fØrer til at saksmengden i O</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=10"> Zimbabwes mest kjente menneskerettighetsadvokat l</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=11"> I september måtte Beatrice Mtetwa mØte for domsto</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=12"> Entrepriserettens far er stadig omtalt i hØyester</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=13"> Entrepriseseminar i Bergen. Alle fikk paraplyer m</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=14"> foreligge avvisningsplikt også ved en slik uklar-</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=15"> Konkurransetilsynet har en rekke etterforsknings-</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=16"> Det er stor bredde i den justispolitiske ledelsen</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=17"> Advokatbladets intervju fØr jul var fØrste gang V</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=18"> – Ingen av oss hadde noen illusjon om at dette sk</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=19"> – Hovedoppgaven vår er å fØlge opp prosessene sta</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=20"> Ung ledergruppe Med unntak av Hans RØsjorde, så e</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=21"> gen går inn som jelper erstatningssak r r vist</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=22"> Noen ganger drar menneskerettighetsdomstolens pro</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=23"> QUESTION of the week i ABA-journal What was the </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=24"> 24DESEMBER 2013 ADVOKATBLADET</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=25"> Nyslått minister – Det har gått i ett siden utne</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=26"> Anders Anundsen fikk livet sitt snudd på hodet da</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=27"> Foto: Monica Kvaale KONKURRANSESKO Hva skal til</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=28"> Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=29"> Norske Film, TV- og spillprodusenters de viktigst</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=30"> Det er greit at Lippestad skrev boken Kommentar </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=31"> advokaten lØpende må forholde seg til. Advokaten </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=32"> Utskifting av heis i eierseksjons- sameie – hvem </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=33"> JU§NYTT nr. 12/2013 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=34"> JU§NYTT nr. 12/2013 Samvær: Barneloven § 43 f</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=35"> var kopiadressat eller ikke. Ankeutvalget uttalte</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=36"> JU§NYTT nr. 12/2013 Kunnskapsdepartementet: LOV-2</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=37"> feil eller mangel som forelå ved overleveringen……</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=38"> TranslatØrer – garantister for gode oversettelser</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=39"> Foto: Monica Kvaale FALLSIKRING Ubegrenset pers</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=40"> bØker 36 Lov og lovgivning Hva blir lovgivning </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=41"> sjoner og den nordiske familieretts- konvensjonen</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=42"> Johnny Hobson er tannlege, men også den lokale </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=43"> En vulkanØy midt i Atlanteren, men samtidig et li</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=44"> Private tvister lØses helt uten fagfolk. Men nå</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=45"> Debbie Wahle er tilbudet om rettshjelp for 4000 i</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=46"> Advokater elsker sine hunder, og noen av dem f</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=47"> skulle vinne saken eller “be hver eneste hund i M</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=48"> AsbjØrn Dagestad skor seg godt på hovedsta- </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=49"> fakt Randsydde sko (Goodyear welted): En sk</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=50"> Ymse roller Per Olsen drev eiendoms- meglervirkso</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=51"> og ymse regler Papirene Hans hadde, ble s</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=52"> Ekteskap på tvers av landegrensene– et vakuum av </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=53"> Forslag om å gjennomfØre Dublin III Regjeringen </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=54"> Årstalen – et forum for rettspolitikk og debatt </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=55"> CCBE's Menneskerettspris til Istanbul-advokater P</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=56"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=57"> Pilotprosjekt om bØtetjeneste i Troms Fra 1. janu</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=58"> henholdsvis eiendomsforvalt- ning og compliance f</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=59"> Lillehammer. Cathrine Moksness (nr 2 fra hØyre) s</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=60"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=61"> Kvinner lærer å kommunisere Tekst og foto: Geor</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=62"> NYTT OM NAVN Advokat Espen Rekkedal har star</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=63"> Universitets- og hØgskulelova blir endra Kunnska</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=64"> 90 Den Norske SakfØrerfo</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=65"> 50 I 1963 har</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=66"> På loven sitter nissen Når julestemninge</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 12 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/6ab8b3ec?page=68"> B Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. A</a>