If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KVALITNÍ SILÁŽ<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> ZAMĚŘENO NA KVALITNÍ SILÁŽ<br /> NEŠETŘETE NA<br /> ZÁKLADNÍ PÍCI<br /> Řízení krmiv u Eider Milch GbR<br /> Impresum 08<br /> Vydavatel<br /> John Deere GmbH & Co. KG<br /> Úvodník<br /> Dr. Holger Walch<br /> Grafický návrh a publikace<br /> Schaller & Partner<br /> 3<br /> Vysoce kvalitní siláž je rozhodujícím provozním faktorem při úspěšném krmení<br /> dojnic, hovězího dobytka a bioplynových stanic. Cílem jakýchkoli opatření přijatých<br /> v souvislosti se sklizní a uchováváním píce musí být tedy dosažení co nejlepší možné<br /> kvality, protože travní a kukuřičná siláž tvoří největší podíl krmiva pro přežvýkavce.<br /> A to je správně, protože kvůli vysokým cenám za nakupovaná krmiva se to vyplatí<br /> každé farmě, která je schopna vyrábět vlastní kvalitní krmiva. Vysoce kvalitní objemná<br /> krmiva jsou základem pro ziskovou produkci mléka nebo masa. Existuje pr<a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=1"> KVALITNÍ SILÁŽ </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=2"> 2 ZAMĚŘENO NA KVALITNÍ SILÁŽ </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=3"> 3 Vysoce kvalitní siláž je rozhodujícím</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=4"> 4 KVALITA SILÁŽE VE SVĚTĚ DOMA A PO CELÉM S</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=5"> 5 STRUČNÉ KLÍČOVÉ BODY Silážní systémy se při</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=6"> 6 VÝŽIVA, FYZIOLOGICKÉ A EKONOMICK</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=7"> JAKÁ NEBEZPEČÍ MOHOU BÝT SPOJENA S NEOPTIMÁLNÍMI </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=8"> 8 SPRÁVA KRMENÍ, EIDER MILCH NEŠETŘETE</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=9"> SKLIZENÁ OBLAST SUŠINA </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=10"> 10 HarvestLab: Měření je lepší ne</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=11"> Pečlivě kontroluje kvalitu řezanky pomocí sít PSP</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=12"> 12 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=13"> 13 STRUČNÉ KLÍČOVÉ BODY U výroby vysoce kvalit</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=14"> 14 TRAVNÍ SENÁŽ S JANEM WILLEMEM WOLSINKE</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=15"> PŘÍSTROJ HARVESTLAB POSKYTUJE PŘESNÉ HODNOTY Har</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=16"> 16 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=17"> Existuje mnoho důvodů proč vyrábět GPS z obilovin</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=18"> 18 SMĚR JÍZDY StarFire 6000 – SF1</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=19"> 19 AutoTrac: Vždy zůstaňte na cestě –</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=20"> KRÁTKÁ NEBO DLOUHÁ ŘEZANKA JAKÁ JE SPRÁVNÁ DÉLKA </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=21"> 21 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=22"> 22 VÝHODY DLOUHÉ ŘE</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=23"> 23 VÝHODY KRÁTKÉ ŘE</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=24"> 24 STRUČNÉ KLÍČOVÉ BO</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=25"> ROZSÁHLÁ ŠETŘENÍ Jak konstrukce válců procesoru </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=26"> 26 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ VÍCE NEŽ ODH</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=27"> Co znamená hodnota CSPS – hodnota CSPS (Corn Sila</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=28"> 28</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=29"> 29 ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZRNA V TESTU </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=30"> 30 DUSÁNÍ SILÁŽE KVALITA – ROVNĚŽ OTÁZKA M</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=31"> Ke stanovení účinků délky řezanky na stlačitelnos</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=32"> 32 STUDIE KRMENÍ U DOJNIC KRÁTKÁ A DLOUHÁ </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=33"> 33 STRUČNÉ KLÍČOVÉ BODY V LVZ Futterkamp b</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=34"> 34 KOMENTÁŘ OD HEINZE-GÜNTERA GERIGHAUSENA</a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=35"> 35 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_CZE_CZ page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6b06c228?page=36"> Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely</a>