If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> Vi uppfinner<br /> framtiden<br /> Hållbarhetsredovisning 2018<br /> 2<br /> Hållbarhetsredovisning 2018<br /> Styrelsen och verkställande direktören för<br /> Norra Skogsägarna ekonomisk förening,<br /> organisationsnummer 794000-2665, inbjuder till<br /> läsning av föreningens andra hållbarhetsredovisning.<br /> Redovisningen gäller för verksamhetsåret 2018 och<br /> omfattar både koncernen och moderföretaget.<br /> Produktion: Norras kommunikationsavdelning.<br /> Layout, illustrationer och grafer:<br /> Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand AB.<br /> Fotografer: Mikael Lundgren och Calle Bredberg.<br /> Omslagsfoto: Calle Bredberg.<br /> 3<br /> Innehåll sida<br /> Syfte och ambition _______________________________ 5<br /> Affärsmodell______________________________________ 7<br /> Intressenter och väsentlighetsanalys ________________ 9–11<br /> Internationella standarder_________<a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=1"> 1 Vi uppfinner framtiden Hållbarhetsredovisni</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=2"> 2 </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=3"> Styrelsen och verkställande direktören för Norra </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=4"> 4 ”Klimatföretagande är inbyggt i vår affärsid</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=5"> Syfte och ambition 5 Syfte och ambition </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=6"> 6 Medlemsmöten Medlemskap Skogsskolan 80</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=7"> Affärsmodell Som skogsägarförening står medlemma</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=8"> 8 ”Norra är mån om att bedriva goda affärer oc</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=9"> Intressenter och väsentlighetsanalys 9 In</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=10"> 10 Intressenter och väsentlighetsanalys In</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=11"> Norras väsentlighetsanalys I Norras väsentlighet</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=12"> 12 ”För varje skördad skogskubikmeter undviks i</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=13"> En hållbar framtid växer i skogen 13 En hå</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=14"> 14 En hållbar framtid växer i skogen Miljö</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=15"> tomen måste ersättas med en grön kolatom och vi h</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=16"> 16 En hållbar framtid växer i skogen Tabel</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=17"> En hållbar framtid växer i skogen 17 Ekono</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=18"> 18 En hållbar framtid växer i skogen Socia</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=19"> En hållbar framtid växer i skogen 19 Tabel</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=20"> 20 En hållbar framtid växer i skogen Perso</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=21"> En hållbar framtid växer i skogen 21 Norra a</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=22"> 22 En hållbar framtid växer i skogen Person</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=23"> En hållbar framtid växer i skogen 23 </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=24"> 24 En hållbar framtid växer i skogen Norra</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=25"> Norra köper tjänster av utifrån kravet på kollekt</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=26"> 26 En hållbar framtid växer i skogen andra</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=27"> 73 % medlemmar i Norra är män </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=28"> 28 En hållbar framtid växer i skogen Tabel</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=29"> Mänskliga rättigheter Norras arbete berör männis</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=30"> 30 En hållbar framtid växer i skogen </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=31"> utveckla näringarna för att upprätthålla lönsamhe</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=32"> 32 ”Norra kan uppfylla sina övergripande hållba</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=33"> Viktiga mål och utfall för Norra 33 Viktig</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=34"> 34 Viktiga mål och utfall för Norra medlem</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=35"> Viktiga mål och utfall för Norra 35 </a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=36"> 36 ”I en positiv händelse­ utveckling kan Norra</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=37"> Risker och riskhantering 37 Risker och ris</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=38"> 38 Risker och riskhantering De s</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=39"> Risker och riskhantering 39 3. Samhällets oc</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=40"> 40 ”Vi har ett globalt ansvar att dela med oss a</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=41"> Skogsbruk i ständig förbättring 41 Skogsbr</a> <a title="Ha&#778;llbarhetsredovisning 2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c2418a6?page=42"> www.norra.se</a>