If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KvartalsFokus<br /> KRiSen deLeR dAnSKeRne/<br /> Side 3<br /> Få øgeR RiSiKOen i deReS inVeSTe-<br /> RingSpORTeFøLjeR<br /> 4. kvartal 2011<br /> TæTTeRe på.../ Side 18<br /> MeLLeM AKTieR Og OBLigATiOneR<br /> LiggeR ViRKSOMhedSOBLigATiO-<br /> neR<br /> fortsat fokus på forvaltere /Side 8<br /> dAnSKe inVeSTS pORTeFøLjeFORVALTeRe eR LOKALT TiL STede på MARKedeR-<br /> ne – F.eKS. i SÃO pAOULO i BRASiLien. Vi FøLgeR pORTeFøLjeFORVALTeRne TæT.<br /> LeVeReR de iKKe TiLFRedSSTiLLende ReSULTATeR, TAgeR Vi Både inVeSTe-<br /> RingSSTRATegi Og FORVALTeRenS indSATS Op TiL OVeRVejeLSe.<br /> <br /> nR. 04/2011 KVARTALSFOKUS C<br /> investeringsforeningen danske invest<br /> Specialforeningen danske invest<br /> parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby<br /> Telefon 33 33 71 71<br /> e-mail: danskeinvest@danskeinvest.com<br /> www.danskeinvest.dk<br /> Redaktion:<br /> Adm. direktør Thomas Mitchell (ansv.)<br /> Senior komm.konsulent Mikkel nikolajse<a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=1"> KvartalsFokus KRiSen deLeR dAnSKeRne/ Side 3 Få </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=2"> investeringsforeningen danske invest Specialforen</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=3"> WWW.dAnSKeinVeST.dK TeKST | MiKKeL niKOLAjSen </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=4"> KVARTALFOKUS KVARTALSFOKUS Fuld blæs på aktiern</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=5"> WWW.dAnSKeinVeST.dK FOR SnART 30 åR Siden </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=6"> KVARTALFOKUS KVARTALSFOKUS Det handler om at s</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=7"> WWW.dAnSKeinVeST.dK at de nu fylder</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=8"> KVARTALSFOKUS TeKST | FOTO | xxxxx </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=9"> WWW.dAnSKeinVeST.dK TeK</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=10"> KVARTALSFOKUS »Tilbage i 2007 gav d</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=11"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Danske Inves</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=12"> KVARTALSFOKUS TeKST | BO BejSTRUp ChRiSTenSen F</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=13"> WWW.dAnSKeinVeST.dK De europæiske r</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=14"> KVARTALSFOKUS HOVeDTemAeR I 2012 • </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=15"> WWW.dAnSKeinVeST.dK pga. et underdr</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=16"> KVARTALSFOKUS 110 100 90 80 70</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=17"> Amerikansk økonomi er ikke for al- vor kommet op </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=18"> KVARTALSFOKUS Tættere på… Hvert kvartal sætter vi</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=19"> WWW.dAnSKeinVeST.dK TeKST | MiKKeL n</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=20"> KVARTALSFOKUS De STøRSTe INVeSTeRIN</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=21"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Om INVeSTeRINGe</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=22"> KVARTALSFOKUS Obligationer er mere </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=23"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Danske Invest G</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=24"> KVARTALSFOKUS TeKST | MeTTe dAnneSø jenSen FOTO</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=25"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Det skrev vi fo</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=26"> DAnSKE InVEST AFDELIngERnE I TAL *Sid</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=27"> www.danskeinvest.dk </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=28"> DAnSKE InVEST *Siden introdukti</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=29"> www.danskeinvest.dk </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=30"> DAnSKE InVEST AFDeLING</a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=31"> www.danskeinvest.dk </a> <a title="KvartalsFokus_4Q-11_low page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c465222?page=32"> HVIS DU VIL VIDE MERE: • Kan du læse om de e</a>