If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDN RSONALTIDNING | NR: 8 | 2018<br /> INGSFÖRVALTNINGENS PE<br /> MIGUEL HALKADE IN I LÄRARYRKET<br /> DET BLEV HANS BÄSTA YRKESVAL<br /> ÖNSKELISTA TILL POLITIKEN INFÖR 2019<br /> MEDARBETARE OM VAD DE VILL ATT POLITIKERNA SKA FIXA I SKOLAN<br /> KRÖNIKAN Aila Partanen, Komvux Malmö ORGANISATION Komvux får pedagogisk<br /> stödorganisation GYMNASIET Edico jämför elevsammansättningen i första årskurs<br /> BETYG Nya allmänna råd om betygsättning LEDARE Elevantalet kommer att öka<br /> Tid att planera större elevkullar och summera året<br /> NÄR DEN NYA mandatperioden inleds 2019 är det också en inledning av en period där elev-<br /> antalet i gymnasieskolan åter börjar öka. De närmaste tre åren i en relativt måttlig takt för att<br /> därefter öka kraftigt. För den kommande 10-årsperioden är ökningen närmare 40 procent och<br /> därmed relativt sett större än den senaste puckeln i demografikurvan för 15–20 år<a title="Edico8_2018_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDN </a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=2"> Tid att planera större elevkullar och summera åre</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=3"> Innehåll nummer 8 4 6 8 9 10 14 14 </a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=4"> Liberalerna tar plats i Malmöstyret Det har varit</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=5"> Vad önskar du dig av politikerna på skolans områd</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=6"> SKILLNADER I STORLEK </a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=7"> HÖGSTADIESKOLOR I MALMÖ är kommunala (malmo.se/</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=8"> Vuxenutbildningen får pedagogisk stödorganisation</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=9"> Elevhälsoteamet knackar på Att besöka klassrummen</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=10"> Miguel gabard Miguel Gabard är i dag sfi-lära</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=11"> </a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=12"> MIGUEL GABARD Arbetsplats: Komvux Södervärn Ålder</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=13"> ”Jag vill vara i klassrummet. Det är mit</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=14"> Förvaltningen fick filmpris Gymnasie- och vuxenu</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=15"> NATDID sprider forskning till skolorna NATDID ha</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=16"> Nya allmänna råd om betyg från Skolverket Betygs</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=17"> tygssättningen eller som underlag för att förklar</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=18"> Krönikan Aila Partanen Livet i kvarteret Marg</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=19"> UPPSNAPPAT EU-MILJONER TILL HEJSVENSKA Det inter</a> <a title="Edico8_2018_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d3c5b26?page=20"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>