If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 03:10<br /> Fyringer – TR har vigtig rolle<br /> Med 63 nedlagte stillinger i Arbejdstilsynet<br /> og 225 på Hvidovre Hospital har fyringer også<br /> ramt ergoterapeuter. Uden tillidsrepræsentan-<br /> terne havde de fyrede stået meget alene<br /> Side 6<br /> Kommune klager til minister<br /> over el-scooter-afgørelsen<br /> Side 5<br /> Generalforsamling i regionerne<br /> Side 12<br /> Undersøgelse af psykiatrien<br /> Side 19<br /> Genvej<br /> til sindet<br /> Side 25<br /> Elektrisk højdeindstilling<br /> Fleksibel armsupport giver god støtte<br /> Maglist - holder læsestoffet på plads<br /> PRØV<br /> GRATIS<br /> I 14 DAGE<br /> DÉT DER UDTÆNKES MED VISIONER<br /> GIVER STØRRE FRIHED<br /> VISION er navnet på det højdeindstillelige bordprogram fra Ropox. Bordene er udført i et tidssvarende og smukt<br /> design. Vi mener, at et produkt skal være funktionelt og smukt at se på, uanset hvem der skal bruge det.<a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=1"> ergoterapeuten 03:10 Fyringer – TR har </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=2"> Elektrisk højdeindstilling Fleksibel arm</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=3"> 04 Leder 05 Kommune klager til minister </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=4"> Leder Face to face er bedre end faceb</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=5"> Forbrugsgoder Kommune klager til minister over </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=6"> Fyringer HAR viGTiG Rolle ved</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=7"> – Nedskæringerne får den betydning, at vi vil sku</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=8"> Fyringer </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=9"> Foto: Claus Haagensen/Chili der skal løbes sTærk</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=10"> Besøg os på Besøg os på Besøg os på Health & Reha</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=11"> Rehab-messe etf på Health & Rehab Ergoterapeutfo</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=12"> Generalforsamling Region Midt-Nord Kom</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=13"> 2009. I regionsbestyrelsens beretning, der ligger</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=14"> Generalforsamling Region Syd dialog og sa</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=15"> dårlig offenTlig økonomi dårlig offenTlig økono</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=16"> Generalforsamling Region Øst Fagbevægelse</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=17"> Fagligt seminar: Kræftrehabilitering som ideal og</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=18"> Dansk oversættelse af Bayley™-III Nu kommer der </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=19"> Undersøgelse af psykiatrien Forskellige arbejdsv</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=20"> Undersøgelse af psykiatrien </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=21"> baggrund for undersøgelsen Ergoterapeutforeningen</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=22"> Undersøgelse af psykiatrien ergoterapi giver god</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=23"> – Jeg trækker i høj grad på min ergoterapeutf</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=24"> FI Danmark er blevet til Abilia </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=25"> Skabende udtryksformer Genvej til sindet I psy</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=26"> Skabende udtryksformer </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=27"> blå bog • Anette Graversen (t.v.), ledende ergote</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=28"> Skabende udtryksformer skørTer som symb</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=29"> fne – skabende udTryksformer i ergoTerapi Skabend</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=30"> FAGliGT sociAlpsyKiATRi Af Irene Bendtsen, ergote</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=31"> ”Specialistforskrækkelsen lurer, når lighed og me</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=32"> FAGliGT sociAlpsyKiATRi • Tværfaglighed – </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=33"> akTuel poliTik • I foråret 2009 kom fra Danske Re</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=34"> hOspiTal BariaTri demens TeknOlOgi ak</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=35"> HB-noter marts 2010 bestyrelse ok 11 Indsa</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=36"> Kort Nyt Nyt netværk i Etf Ergoterapeutforeninge</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=37"> ogPLUS bogPLUS </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=38"> Møder/kurser hele landeT Klub for privatprak</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=39"> region øsT Generalforsamling i Region Øst 2010 T</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=40"> nedsat kontingent Du kan søge nedsat kontingent,</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=41"> REGION ØST </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=42"> Kontakt Etf Region Øst Høje Taastrup Boulev</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=43"> DELEGERETMØDE I A-KASSEN DSA indkalder til ord</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2010 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d463226?page=44"> Kursuskalender 2010 Yderligere information om ku</a>