If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> PLAYNEWS<br /> JUNIOR 6+<br /> Læs interview<br /> Elevrådet var med på råd<br /> da legepladsen skulle designes på Karensmindeskolen i Støvring<br /> Legepladsen på Bakkeskolen<br /> indgår i skolereformen, hvor bevægelse er et vigtigt parameter<br /> Nyheder - Viden - Forskning - Interviews - Inspiration<br /> NATURE<br /> FUTURE<br /> CLASSIC<br /> VæLg mELLEm<br /> 3<br /> UNIVERSER mEd<br /> KOmPAN dIcA<br /> Skal jeres nye legeplads have elementer fra naturen? Skal den<br /> være futuristisk, eller er en mere klassisk legeplads bedre til<br /> jeres behov, bygninger og udearealer?<br /> Gå på opdagelse på de følgende sider og se eksempler på<br /> KOMPAN DICAs kategorier Nature, Future og Classic.<br /> 02<br /> PLAYNEWS<br /> INdHOLd<br /> PLAY NEWS er et nyt magasin fra KOMPAN DICA. Her finder I inspiration til udearealer specielt<br /> til børn i alderen fra 6 år, uanset om I blot skal have udskiftet enkelte legeredskaber eller<br /> etableret <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=1"> PLAYNEWS JUNIOR 6+ Læs interview Ele</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=2"> NATURE FUTURE CLASSIC VæLg mELLEm 3 UNIVE</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=3"> PLAYNEWS INdHOLd PLAY NEWS er et nyt magasin fra</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=4"> PLAYNEWS Mere udeleg udvikler og stimulerer Bø</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=5"> Kategori: NATURE Legeplads til Tarzan, Jane og al</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=6"> ELEVRådET VAR mEd På Råd På KARENSmINdESKOLEN I S</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=7"> “Drengene, som før spillede fodbold, har nu fået </a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=8"> PLAYNEWS ENKLE TRIN TIL NY Og LEgEKLAR LEgEP</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=9"> Tra Sandkasse pp Gr </a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=10"> 10</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=11"> sOcIaLE Udvikling af barnets sociale kompetencer </a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=12"> NY LEgEPLAdS bETYdER mERE mOTIVEREdE ELEVER På bA</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=13"> “vi havde stort set ingen legemuligheder for børn</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=14"> PLAYNEWS Eleverne løb p</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=15"> dEN NYE fOLKESKOLE – Om bEVægELSE På alle folkesk</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=16"> PLAYNEWS AKTIV LæRINg Skolebørn lærer i klasse</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=17"> Kategori: fUTURE Legeplads til bjergbestigere, ma</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=18"> cOROcORd udfordrer børnenes motoriske færdigheder</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=19"> PLAYNEWS JORdEN ER TIT gIfTIg I HJERTER 2 SfO</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=20"> PLAYNEWS 10 HURTIgE SPøRgSmåL svarer du nej til</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=21"> Kategori: cLASSIc Legeplads til fange og gemme, s</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=22"> PLAYNEWS dE føRSTE bøRN</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=23"> bLIV INSPIRERET På www.kompan.dk kan du finde mass</a> <a title="KOMPAN DICA - PlayNews 6+ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dcf5262?page=24"> KOMPaN dIca har konsulenter i hele landet </a>