If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING 2014<br /> RESIATRAVELGROUP<br /> ÖKAT<br /> BEHOV AV<br /> FLEXIBELT<br /> RESANDE<br /> LÄS MER<br /> PÅ SID. 11.<br /> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 3<br /> INNEHÅLL<br /> VD HAR ORDET 4<br /> KONCERNEN I SIFFROR 6<br /> DETTA ÄR RESIA TRAVEL GROUP 7<br /> ÅRET I KORTHET 8<br /> RESIA TRAVEL GROUP ENGAGERAR SIG 9<br /> RESIA 10<br /> ÖKAT BEHOV AV FLEXIBELT RESANDE 11<br /> UTMANANDE POSITIONER ONLINE 12<br /> FJÄLL OCH KRYSSNING 14<br /> RESIA GENOM TIDERNA 16<br /> STYRELSE OCH LEDNING 17<br /> 4 VD HAR ORDET <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2014 RESIATRAVELGROUP</a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=2"> ÖKAT BEHOV AV FLEXIBELT RESANDE LÄS MER PÅ SID.</a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=3"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=4"> 4 VD HAR ORDET </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=5"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=6"> 6 KONCERNEN I SIFFROR </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=7"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=8"> 8 ÅRET I KORTHET </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=9"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=10"> 10 RESIA AB </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=11"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=12"> 12 MÅNGA VARUMÄRKEN INOM RESIA TRAVEL GROUP </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=13"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=14"> 14 BENGT-MARTINS </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=15"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=16"> 16 HISTORIA </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=17"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=18"> 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=19"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=20"> 20 RESULTATRÄKNINGAR </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=21"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=22"> 22 BALANSRÄKNINGAR </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=23"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=24"> 24 KASSAFLÖDESANALYSER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=25"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=26"> 26 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=27"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=28"> 28 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=29"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=30"> 30 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=31"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=32"> 32 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=33"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=34"> 34 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=35"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=36"> 36 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=37"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=38"> 38 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=39"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=40"> 40 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=41"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=42"> 42 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=43"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=44"> 44 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=45"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=46"> 46 NOTER </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=47"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2014 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=48"> 48 </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=49"> </a> <a title="RTG_arsredovisning_2014_RGB_ny page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/6dfd1362?page=50"> 50 </a>