If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> LANDBRUKSBAROMETERET<br /> 2017<br /> Litt om<br /> AgriAnalyse<br /> AgriAnalyse er en faglig premiss­<br /> leverandør og et kompetent utrednings­<br /> miljø i spørsmål knyttet til landbruk<br /> og politikk.<br /> AgriAnalyse arbeider med nasjonale,<br /> internasjonale og organisasjonsinterne<br /> problemstillinger innenfor våre<br /> prioriterte satsingsområder.<br /> Ansatte i AgriAnalyse har tverrfaglig<br /> bakgrunn med kompetanse fra flere<br /> ulike samfunnsvitenskapelige og<br /> landbruksfaglige tradisjoner.<br /> Se www.agrianalyse.no for mer<br /> informasjon.<br /> www.agrianalyse.no<br /> www.landbruksbarometeret.no<br /> INNHOLD<br /> DEL 1 HVA MENER BONDEN<br /> DEL 2 RÅVAREGRUNNLAGET<br /> 2.1 AREALET 16<br /> 2.2 STRUKTUR 21<br /> 2.4 ANIMALSK PRODUKSJON <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=1"> LANDBRUKSBAROMETERET 2017</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=2"> Litt om AgriAnalyse AgriAnalyse er en faglig pre</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=3"> Hva mener bonden Tittel to linjer DEL 1</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=4"> Hva mener bonden 1.1 Landbruksbarometeret </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=5"> Hva mener bonden 1.2 LØnnsomhet </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=6"> Hva mener bonden Den produsentgruppe</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=7"> Hva mener bonden 1.3 Mye arbeid og lite fr</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=8"> Hva mener bonden Landbruket har allt</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=9"> Hva mener bonden Det er landbrukspro</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=10"> Hva mener bonden 1.4 Standarden på driftsap</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=11"> Hva mener bonden En av fire planlegg</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=12"> Hva mener bonden 1.5 Holdninger til å være</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=13"> Hva mener bonden 1.6 Trender For noen a</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=14"> Hva mener bonden En annen påstand so</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=15"> Hva mener bonden DEL 2 RÅVA</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=16"> Råvaregrunnlaget 2.1 Arealet ‹% </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=17"> Råvaregrunnlaget 1000 dekar Figur 18 Utvikl</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=18"> Råvaregrunnlaget Norsk jordbruksarea</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=19"> Råvaregrunnlaget Arealet med potetpr</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=20"> Råvaregrunnlaget Omdisponering av dy</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=21"> Råvaregrunnlaget 2.2 Struktur Det kan s</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=22"> Råvaregrunnlaget 2.4 Animalsk produksjon </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=23"> Råvaregrunnlaget Antall melkebruk er</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=24"> Råvaregrunnlaget Antall bruk med sau</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=25"> Råvaregrunnlaget Kraftfôrbasert husd</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=26"> Råvaregrunnlaget 2.5 Økologisk produksjon o</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=27"> Råvaregrunnlaget 2.6 Skog Stående kubik</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=28"> Råvaregrunnlaget F</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=29"> Hva mener bonden DEL 3 NÆRI</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=30"> Næringsmiddelindustri 3.1 Økonomi og inntj</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=31"> Næringsmiddelindustri Antall syssels</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=32"> Næringsmiddelindustri , , , , , ,</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=33"> Hva mener bonden DEL 4 LAND</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=34"> Landbruk i samfunnet 4.1 Omsetning og innte</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=35"> Landbruk i samfunnet 4.2 NæringsstØtte </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=36"> Landbruk i samfunnet 4.3 Produktivitet i jo</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=37"> Landbruk i samfunnet 4.4 Innovasjon og FoU </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=38"> Landbruk i samfunnet 4.5 Investeringer </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=39"> Landbruk i samfunnet Gjelden øker fo</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=40"> Landbruk i samfunnet 4.6 Import og eksport </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=41"> Landbruk i samfunnet Tonn Kvoteimport Import or</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=42"> Landbruk i samfunnet Land </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=43"> Hva mener bonden DEL 5 NORDME</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=44"> Nordmenns forbruk og helse 5.1 Forbruk i N</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=45"> Nordmenns forbruk og helse 5.2 ForbruksmØns</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=46"> Nordmenns forbruk og helse % % </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=47"> Nordmenns forbruk og helse 5.3 Tonn Situas</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=48"> Nordmenns forbruk og helse Verdikjeden for m</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=49"> Hva mener bonden </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=50"> Hva mener bonden </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=51"> Hva mener bonden </a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=52"> Grunnlaget for verdikjeden er bøndene. Vår spørre</a> <a title="Landbruksbarometeret 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f6a8a68?page=53"> LANDBRUKSBAROMETERET 2017</a>