If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ŘAdA 5m<br /> JedeN TRAKTOR PRO KAŽdOU PRÁCI<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> jeden trAktor pro kAŽdoU práci<br /> 3<br /> Traktory řady 5M jsou ceněny pro svoji univerzálnost.<br /> Díky své výkonnosti, jednoduché technologii diesel only<br /> a vysoké spolehlivosti se staly naším nejpopulárnějším<br /> modelem v segmentu traktorů s výkonem 75-100 koní.<br /> Nové traktory řady 5M mají nové uspořádání ovládacích<br /> prvků, díky kterým jsou ještě výkonnější a efektivnější<br /> než kdykoliv předtím. Nová řada 5M. S těmito traktory<br /> zvládnete jakoukoliv práci.<br /> oBsAH<br /> Přehled ....................................................................... 4<br /> Motory .......................................................................6<br /> Převodovky .................................................................8<br /> Účinnost hnacího ústrojí ...............................................10<br /> Komfort, kabina ..............<a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=1"> ŘAdA 5m JedeN TRAKTOR PRO KAŽdOU PRÁCI </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=2"> 2 jeden trAktor pro kAŽdoU práci</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=3"> 3 Traktory řady 5M jso</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=4"> 4 UdĚlejte vše. A lépe. Přehled Jistě ocení</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=5"> 7 | spoleHlivost 8 | komfort Robust</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=6"> 6 nApŮl kUltUristA, nApŮl ÚČetní MOTORY</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=7"> nAvýšení výkonU Čtyřválcové modely řady 5M nabíz</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=8"> 8 </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=9"> 9 </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=10"> 10 pŘenos výkonU ÚČINNOST hNACíhO ÚSTRO</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=11"> 11 TRAKTORY ŘADY 5M DOSAHUJÍ AŽ 85</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=12"> 12 vše pro vás POhOdlí/KABINA Když n</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=13"> 4 1 | ovládAcí prvky nA p</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=14"> 14 HydrAUlikA, ZávĚsy, vývodový HŘídel VÝKON</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=15"> 15 Vz</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=16"> 16 vyroBeny pro mAnipUlAci ČelNí NAKlAdAČe </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=17"> Nářadí dle potřeby rychle připojíte/odpojíte. Naš</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=18"> 18 ZkonstrUovány pro lepší pŘístUp S</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=19"> 19 ZAŽijte pocit poWergArd POWERGARD </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=20"> 20 tecHnické ÚdAje 5075M </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=21"> 21 5075M </a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=22"> 22 t e c H n i c k é Ú d A j e Ame</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=23"> 23 5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUGUSTA,</a> <a title="34AG.2017.104104.01_CZE_CZ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/704f0122?page=24"> notHing rUns like A deere Ať už od nás potřebuj</a>